En kvinna håller fram Vasamuseets två olika årskort, årskort guld och silver.

Bli medlem i Vasamuseets vänner och få fri entré till Vasamuseet.  
Det köps direkt på plats i museet eller via plusgiro 162-8. Vilket väljer du?

Aktuella avgifter per år:

 • Enskild medlem SILVER - 200 kronor
 • Enskild medlem GULD - 300 kronor
 • Junior under 18 år GULD - 100 kronor
 • Enskilt medlemskap GULD, ständigt - 4 000 kronor
 • Familjemedlemskap GULD (två vuxna samt deras barn t.o.m 18 år) - 500 kronor
 • Familjemedlemskap GULD, ständigt (två vuxna, samt deras barn upp till och med 18 år) – 6 000 kronor
 • Företagsmedlem, ordinarie - 10 000 kronor (kontakta foreningen.vasa@maritima.se för närmare information)
 • Blir du medlem i juli (eller senare på året), så räknas det som medlemskap för kommande helår, men du får resten av innevarande år på köpet.

Som Vasavän silver får du:

 • Ett årskort som ger fri entré till Vasamuseet från det datum då medlemskapet köps och ett år framåt.
 • Medlemskapet kostar 200 kronor om året. Det gäller från den dag det köps på museet alternativt från den dag det skickas med posten. Kortet skickas med post om medlemsavgiften betalas via Plusgiro 162-8. Skriv tydlig avsändare.

Som Vasavän guld får du:

 • Fri entré till Vasamuseet, Museifartygen, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum (vid de tillfällen dessa tar entréavgift)
 • Gå ombord på Vasa! Nya guldmedlemmar från 2018 kan gå ombord efter fem år (från inköpsdatum) som fullt betalande medlem och därefter vart femte år. De som blev medlem innan 2018 följer tidigare regler (gå ombord efter två år som medlem - från inköpsdatum - och därefter vart sjunde år). Juniormedlemmar och barn som ingår i familjemedlemskapet måste var minst 6 år gamla och alla barn måste medföljas av vuxen medlem som ansvarar för barnet ombord.
 • En medföljande gäst betalar reducerat inträde
 • 10 % rabatt i Vasamuseets butik
 • 10 % rabatt i Vasamuseets restaurangen (utom på alkohol)
 • Inbjudan till vernissager och andra evenemang

Företagsmedlem

Företag kan bli företagsmedlemmar i Vasamuseets vänner. Kontakta föreningen för mer information. Det ingår två medlemskort (GULD), 25 fribiljetter och viss rabatt på specialvisningar.

Medlemskapet köps på museet eller via Plusgiro 162-8. Skriv tydlig avsändare. Kortet skickas med post om medlemsavgiften betalas via plusgiro.

Brädspelssektionen

Som Vasavän kan du också välja att ingå i brädspelssektionen och få information om och inbjudan till spel och tävlingar på museet. Önskar du vara med i nbrädspelssektionen, ange "Brädspelare" vid anmälan.