En kvinna håller fram Vasamuseets två olika årskort, årskort guld och silver.

Bli medlem i Vasamuseets vänner och få fri entré till Vasamuseet.  
Det köps direkt på plats i museet eller via plusgiro 162-8. Vilket väljer du?

Aktuella avgifter per år:

 • Enskild medlem SILVER (ett år från inköpsdatum) - 250 kronor
 • Enskild medlem GULD - 350 kronor
 • Junior under 18 år GULD - 150 kronor
 • Familjemedlemskap GULD (två vuxna samt deras barn t.o.m 18 år) - 600 kronor
 • Företagsmedlem, ordinarie - 10 000 kronor (kontakta foreningen.vasa@maritima.se för närmare information)
 • Blir du guldmedlem i juli (eller senare på året), så räknas det som medlemskap för kommande helår, men du får resten av innevarande år på köpet.

Som Vasavän silver får du:

 • Ett årskort som ger fri entré till Vasamuseet från det datum då medlemskapet köps och ett år framåt.*
 • Medlemskapet kostar 250 kronor om året. Det gäller från den dag det köps på museet alternativt från den dag det skickas med posten. Kortet skickas med post om medlemsavgiften betalas via Plusgiro 162-8. Skriv tydlig avsändare.

Som Vasavän guld får du:

 • Fri entré till Vasamuseet, Museifartygen, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum under ett kalenderår (vid de tillfällen dessa tar entréavgift).*
 • Gå ombord på Vasa! Nya guldmedlemmar från 2018 kan gå ombord efter fem år (från inköpsdatum) som fullt betalande medlem och därefter vart femte år. De som blev medlem innan 2018 följer tidigare regler (gå ombord efter två år som medlem - från inköpsdatum - och därefter vart sjunde år). Juniormedlemmar och barn som ingår i familjemedlemskapet måste var minst 6 år gamla och alla barn måste medföljas av vuxen medlem som ansvarar för barnet ombord.
 • En medföljande gäst betalar reducerat inträde
 • 10 % rabatt i Vasamuseets butik
 • 10 % rabatt i Vasamuseets restaurangen (utom på alkohol)
 • Inbjudan till vernissager och andra evenemang

Företagsmedlem

Företag kan bli företagsmedlemmar* i Vasamuseets vänner. Kontakta föreningen för mer information. Det ingår två medlemskort (GULD), 25 fribiljetter och viss rabatt på specialvisningar.

Medlemskapet köps på museet eller via Plusgiro 162-8. Skriv tydlig avsändare. Kortet skickas med post om medlemsavgiften betalas via plusgiro.

Brädspelssektionen

Som Vasavän kan du också välja att ingå i brädspelssektionen* och få information om och inbjudan till spel och tävlingar på museet. Önskar du vara med i brädspelssektionen, ange "Brädspelare" vid anmälan.

 

 

Dataskyddsförordningen

* Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter i ett dataregister. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Vasamuseets vänner, Box 27131, 102 52 Stockholm. Rättelser görs till medlemsservice genom foreningen.vasa@smtm.se eller 08-519 558 85. Du kan läsa mer här: Integritetspolicy