Styrelsen som valdes i mars 2018 består av:

Ordförande:

Leif Nylander

Vice ordförande:

Ylva Kassander

Sekreterare:

Peter Bager

Kassaförvaltare:

Nils Bruzelius

Ledamöter:

Niklas Börjesson
Elisabeth Daude
Malin Eliasson
Lars Grundberg
Hans Lindén
Brita Nordström Källström
Jan Rosenström
Pär Sundberg
Anna Öberg

Adjungerade Ledamöter:

Lisa Månsson, museichef
Bo Krantz, sekreterare emeritus

Hedersledamöter:

Bertil Björkman (hedersordförande)
Peter Nordbeck (hedersordförande)
Klas Helmerson (hedersledamot)