Vasamuseet är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. På Statens maritima och transporthistoriska museers webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Statens maritima och transporthistoriska museer, org. nr 202100-1132, med adress Box 27131, 102 52 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för myndighetens behandling av personuppgifter.

Kontakt vid frågor om dataskydd

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta vårt Dataskyddsombud genom att mejla till Dataskyddsombudet:

E-post: dataskyddsombud@smtm.se