Det finns många olika sätt att komma i kontakt med Vasamuseet. 

Telefon

Telefon växel: 08-519 548 00 (alla dagar kl. 8.30-18)

E-post

Bokning av besök & visning

bokningen.vasa@smtm.se

Support biljettköp via hemsidan

prepaid@smtm.se

Program

program.vasa@smtm.se

Butik

butiken.vasa@smtm.se

Informationsdisk/guider

info.vasa@smtm.se

Pedagoger

pedagoger.vasamuseet@smtm.se

Allmän e-postadress

vasamuseet@smtm.se

Personalen

E-post till personalen: enligt principen fornamn.efternamn@smtm.se

Vasamuseets Restaurang

E-post: restaurangen.vasa@smtm.se

Postadress & fax

Vasamuseet
Box 27131
102 52 Stockholm

Fax: 08-519 548 94

Besöksadress

Galärvarvsvägen 14, Stockholm

Leveransadress för bud/godsmottagning

Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 94
838 73 Frösön

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d.v.s. som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p.g.a. sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer, som Vasamuseet ingår i, fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling. Registratorn nås via e-post registrator@smtm.se eller telefon 08-519 548 78.

Lediga tjänster

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du på Statens maritima och transporthistoriska museers webbplats.