Det finns många olika sätt att komma i kontakt med Vasamuseet. 

Telefon

Telefon växel: 08-519 548 80 (alla dagar kl. 8.30-18)

E-post

Bokning av besök & visning

E-post: bokningen.vasa@smtm.se

Telefon: 08-519 548 70 

Telefontid; Helgfri måndag - fredag kl. 10-12 och 13-15

Support biljettköp via hemsidan

E-post: prepaid@smtm.se

Program

E-post: program.vasa@smtm.se

Butik

E-post: butiken.vasa@smtm.se

Informationsdisk/guider

E-post: info.vasa@smtm.se

Pedagoger

E-post: pedagoger.vasamuseet@smtm.se

Allmän e-postadress

E-post: vasamuseet@smtm.se

Personalen

E-post till personalen: enligt principen fornamn.efternamn@smtm.se

Vasamuseets Restaurang

E-post: restaurangen.vasa@smtm.se

Postadress & fax

Vasamuseet
Box 27131
102 52 Stockholm

Fax: 08-519 548 94

Besöksadress

Galärvarvsvägen 14, Stockholm

Leveransadress för bud/godsmottagning

Vasamuseet
Personalentrén
Djurgårdsstrand 1
115 21 Stockholm

Fakturaadress

Statens maritima och transporthistoriska museer
FE 7733
831 90 Östersund

Organisationsnummer

202100-1132

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. När du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om uppgifterna är offentliga. Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, d.v.s. som inte skyddas av sekretess, har en grundskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Om uppgifterna inte kan lämnas ut p.g.a. sekretess får Statens maritima och transporthistoriska museer, som Vasamuseet ingår i, fråga vem som begär uppgifterna och i vilket syfte de ska användas.

Kontakta myndighetens registrator för att begära ut en allmän handling.

Vasamuseets registrator:

E-post: registrator@smtm.se

Telefon: 08-519 548 78

Lediga tjänster

Vi tar inte emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster hittar du på Statens maritima och transporthistoriska museers webbplats.