[panorama över Vasamuseet med intervallfotografering av dimslöjor som rör sig över och framför byggnaden] Vi vill att Vasa ska leva i många generationer till, [intervallfotografering av besökare som köar vid ingången till museet] fortsätta att glädja besökare från hela världen.

[videon visar en filmsekvens med besökare inne i museet som rör sig framför skeppet och i lokalerna] För att kunna göra det krävs val och beslut för att minska belastningen på miljön.
Du som besöker oss gör det möjligt [videon visar besökare vid sidan av skeppet]. Med din hjälp kan vi [panorama över museet med intervallfotografering av besökare och Vasaskeppet till höger i bild, sett från akter till för] med entréavgiften skydda och trygga skeppet Vasa som kulturarv [ny vinkel på intervallfotograferingen med detalj av skeppsskrovet till höger i bild].

[videon övergår till en sekvens med babord sida av skeppet till vänster i bild, sett från för till akter] Att skydda världens kulturarv är en del av FN:s globala mål för hållbar utveckling [vy av Vasamuseets fasad]. Genom ditt besök idag tar du del av [vy av Stockholm med Vasamuseet i mitten och Gröna Lund till höger i bild]:

• en klimatanläggning som drivs av förnybar el [videosekvens av sol som speglas i vattenytan med ett spindelnät ovanför; fokus är först på nätet och flyttas sedan till vattenytan som krusar sig] och som hämtar ytterligare energi från havsvattnet utanför museet,

• [videosekvens som visar en utställning inne i museet; till höger i bild syns texten ”Kvinnorna, alltid närvarande – sällan sedda” och till vänster rör sig besökare] hållbara utställningar [videon övergår till att visa en kvinna och en man som samtalar och avspeglas i en monter i utställningen; montern innehåller en kvinnobyst och en suddig text syns till höger i bild] som breddar de historiska perspektiven på kvinnor och män,

• [en besökare med keps och ryggsäck tar ett foto med systemkamera av en träfigur] ett museum för många: [en man och en kvinna visas bakifrån, i silhuett mot en rekonstruerad filmsekvens som visar hur Vasa byggdes] berättelsen om Vasa berättas på över 30 språk i visningar, [videon övergår till att visa en besökare med hörlurar och ryggsäck som håller sin mobiltelefon i handen och tittar på den] i audioguider och på webbplatsen,

• [en av restaurangens medarbetare syns till vänster i bild; han håller i en kopp som han ställer ned framför sig och ler samtidigt som kameran panorerar till höger och visar två besökare] restaurangen, som serverar närodlat och ekologiskt, och där allt matsvinn blir till biobränsle [videosekvens av en bricka som bärs i väg; det står två koppar och en bakelse på brickan] och alla ingredienser tas tillvara,

• [videon visar nu en av skeppets master sett nedifrån upp mot spotlights i taket] ett museum som byter ut gamla ljuskällor till LED [kameran panorerar till en närbild nedifrån av en av skeppets utsnidade figurer med en spotlight i bakgrunden],

• [videosekvens där en man i rullstol rör sig genom museet i sällskap av två kvinnor] ett tillgängligt museum [videon övergår till att visa en man och en kvinna som lyssnar] med hörslinga i filmsalen, [en detalj från en skeppsmodell i trä som visar skeppets insida syns i bild, med fokus på en kvinnofigur som sitter på ett av skeppets däck] punktskriftsmaterial att låna [kameran zoomar ut och visar två besökare som står framför modellen av fartyget] och hissar till alla våningar,

• [videon övergår till att visa en röd skylt med texten ”Vasamuseets trädgård” som sitter på en vädergrånad vägg; det står en bänk under skylten] och inte minst så tar du del av en rofylld trädgård [videosekvens som visar en del av trädgårdens odlingar med en anställd som krattar en grusgång till vänster i förgrunden och ytterligare två anställda som arbetar i bakgrunden till höger] som inspirerar till giftfri odling [videon visar en tistelfjäril som sitter på en orange gerbera i förgrunden med ytterligare blommor och grönska i bakgrunden, som är ur fokus] och förser restaurangen med grödor.

[sekvens i form av en överflygning av Vasamuseet till vänster i bild med Nordiska museet i mitten] Varje val räknas. Även de små. Sammantaget gör de skillnad, [överflygning från en annan vinkel med båtbryggor i förgrunden och Vasamuseet tillsammans med Nordiska museet i mitten av bilden; kameran rör sig i en båge från vänster till höger] och världen lite bättre.

[museets logotyp visas med en bild av Vasaskeppet och texten ”Vasamuseet”] Varmt välkommen till Vasamuseet! [bakgrunden bakom logotypen övergår i svart innan videon tar slut]