En av Vasas besättningsmän var en kvinna

04 april 2023

När Vasa sjönk följde omkring 30 personer skeppet i djupet. Forskarteam har analyserat kvarlevorna efter människorna som fanns ombord på skeppet och gjort en spännande upptäckt: Skelettet G, som tidigare antagits vara en man, var en kvinna.

När skeppet bärgades på 1960-talet gjordes en omfattande arkeologisk utgrävning där även mänskliga kvarlevor undersöktes.

– Genom osteologiska undersökningar har vi kunnat ta reda på en hel del, till exempel deras ålder och hur långa de var. Osteologerna anade att G kunde vara en kvinna, på grund av hur höftbenet ser ut. Med hjälp av DNA-analyser går det att ta reda på mycket mer om de här individerna, säger Fred Hocker, fil. dr och forskningsledare på Vasamuseet.

Sedan år 2004 har därför Vasamuseet ett samarbete med institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet som undersökt alla skelett på Vasa för att ta reda på så mycket det går om de olika individerna. Till att börja med gick arbetet ut på att identifiera vilka ben som hörde till vilka skelett. Marie Allen, professor i forensisk genetik på Uppsala universitet, har lett arbetet.

– För oss är det både intressant och utmanande att forska på skeletten från Vasa. Det är mycket svårt att utvinna DNA ur ben som legat 333 år på sjöbotten, men inte omöjligt, berättar Marie Allen. Hon fortsätter:

– Redan för några år sedan hade vi indikationer på att skelett G inte var en man utan en kvinna. Enkelt uttryckt hittade vi inga Y-kromosomer i G:s arvsmassa. Men helt säkra kunde vi inte vara och vi ville få resultaten bekräftade.

Resultaten har nu kunnat bekräftats tack vare ett samarbete med doktor Kimberley Andreaggi vid AFMES-AFDIL (The Armed Forces Medical Examiner System’s-Armed Forces DNA Identification Laboratory) i USA. AFMES-AFDIL är det amerikanska försvarsdepartementets laboratorium och de är specialiserade på DNA-profilering för identifiering av militärer. De har nu satt upp ett nytt test för att analysera många olika genetiska varianter.

– Vi tog nya prover ur de ben där vi hade frågetecken. AFMES-AFDIL har nu analyserat proverna och vi har fått nu fått bekräftat att individen G var en kvinna med hjälp av det nya testet, säger Marie Allen.

För Vasamuseet blir resultaten av DNA-analyserna viktiga pusselbitar i Vasamuseets forskning kring människorna på Vasa. Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare på museet berättar:

– Vi vill komma de här människorna så nära vi bara kan. Sedan tidigare vet vi att det fanns kvinnor med ombord när Vasa förliste och nu har vi fått ytterligare en bekräftelse på det. För mig som just nu forskar på båtsmanshustrur är det här extra spännande, de glöms ofta bort trots att de spelade en viktig roll för flottan.

Vasamuseets forskare arbetar just nu både med att studera skeletten ytterligare och att undersöka deras tillhörigheter. Så småningom kommer resultaten att presenteras i en utställning på museet samt en bok om de personer som dog ombord på Vasa.

Pressmeddelande om nya DNA-rönen på Vasamuseet. 

Frågor & svar