Ny vetenskaplig bok om Vasa som seglande skepp

20 november 2023

Fred Hocker, Vasamuseets forskningsledare.

Nu lanseras Vasa II, den andra volymen i en vetenskaplig bokserie om skeppet Vasa. Boken handlar om Vasa som ett seglande skepp, hur skeppet riggades och seglades. Och kollerstocken som styrsystem får återupprättat rykte.

När Vasa bärgades 1961 öppnades en marinarkeologisk skattkista från tidigt 1600-tal med tusentals fynd som berättade om skeppet och människorna som var ombord.  Bland de mest anmärkningsvärda fynden är alla föremål av trä, metall och tyg som utgör skeppets rigg. Dessutom hittades hela nio segel som överlevt tre sekler under vatten.

Tack vare de unika fynden har den komplicerade riggen kunnat rekonstrueras i detalj och forskarna har kunnat förstå hur ett fartyg som Vasa seglades och styrdes. Det är vad boken Vasa II handlar om.

Vasamuseets forskningsledare Fred Hocker är redaktör och en av huvudförfattarna.

– Vi har cirka två tredjedelar av riggen bevarad. Bland annat är två av de tre undre masterna helt intakta. Till det kommer bland annat nästan tusen block, jungfrur, rack och spridare samt över 300 meter rep och kabel. Vi har inte bara intresserat oss för riggen som ett objekt. Ambitionen är också att förstå hur den ska användas, hur det gick till att segla Vasa, berättar Fred Hocker.

Förutom detaljerade beskrivningar av riggen och seglen beskriver boken ingående även Vasas styrsystem. Skeppet styrdes med kollerstock, ett system som var i bruk mellan åren 1450 och 1700.

– Efter år 1700 försvann kollerstocken, som kan sägas haft ett dåligt rykte sedan dess. Många anser att det är ett värdelöst system, men jag kan inte tänka mig att något som användes i 250 år var helt värdelöst. Och det är det inte heller. Jag uppfattar det som ett väldigt effektivt styrsystem. Kollerstocken har både för- och nackdelar, som alla styrsystem, menar Fred Hocker.

För forskare och entusiaster

Boken är tänkt för andra forskare och specialister, inte minst marinarkeologer, samt för alla som har ett intresse för ämnet. Vasa II kan sägas utgöra en grundrapport över vad som finns i Vasafyndmaterialet kring skeppets rigg, och kommer att fungera som riktmärke över hur riggmaterial kan publiceras.

–  Jag tror att den kan intressera människor som är intresserade av segling och seglingens historia. Oavsett om du är en aktiv seglare eller ”armchair sailor”, säger Fred.

– Jag är också säker på att många modellbyggare kommer ha glädje av boken. Det finns många som vill eller håller på att bygga modeller av Vasa. Ända sedan vi publicerade Vasa I har jag blivit kontaktad av modellbyggare som undrat när Vasa II kommer. Och nu är den här, avslutar Fred Hocker.

Om Vasa II

Bokens fullständiga titel är "Vasa II. Rigging and sailing a Swedish warship of 1628. Part 1. The material remains and archaeological context". Förlag: Nordic Academic Press. Boken har blivit verklighet tack vare finansiering från Vitterhetsakademien, Stiftelsen Vasa Rediviva och Fulbright Commission Sweden (Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte). Huvudförfattare är Fred Hocker, forskningsledare vid Vasamuseet och Olof Pipping, sjökapten och expert på historisk riggning av fartyg.

År 2006 utkom den första delen i bokserien om skeppet Vasa. "Vasa I – The Archaeology of a Swedish Warship of 1628" berättar om skeppets marinarkeologiska arv – hur Vasa hamnade på botten av Stockholms ström, vad som hände under de 333 år hon låg där, hur hon bärgades och grävdes ut.

Boken går att köpa i museets butik.

Frågor & svar