SMTM lägger varsel på grund av coronapandemin

15 maj 2020

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), som driver Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet och Järnvägsmuseet, har tvingats lägga ett varsel om 69 tjänster. Orsaken är den ekonomiska kris som SMTM hamnat i på grund av coronapandemin. Påverkan på rese- och turistnäringen är kraftig och kommer att påverka SMTM under långt tid framöver.

I förra veckan meddelade regeringen att Vasamuseet som en del av SMTM tillsammans med ett antal andra kulturinstitutioner kommer få extra statligt stöd för 2020 för att hantera den akuta ekonomiska krisen på grund av coronapandemin. Att just Vasamuseet får stöd beror på att museet är helt finansierat av intäkter från betalande besökare, vilka till mer än 85 procent bestått av utländska turister. Vasamuseets stora intäktsbortfall gör att myndighetens budget nästan halveras vilket påverkar alla museerna inom myndigheten. Coronapandemin kommer dock att påverka SMTM under långt tid framöver då det kommer kunna ta flera år för rese- och turistnäringen att återhämta sig.

- Vi är mycket tacksamma för stödet som kommer att användas till att täcka myndighetens förlust under 2020. Vi behöver också anpassa vår verksamhet efter den nya verklighet som vi står inför på lång sikt, med färre besökare och minskade intäkter. Och därför måste vi, trots stödet, fortsätta med både kostnadsreduceringar och vår process med varsel och uppsägningar, säger överintendent Leif Grundberg.

Tidigare har ett omfattande sparpaket införts och alla kostnader som inte är verksamhetskritiska har stoppats men för att anpassa verksamheten till en framtid med färre besökare behöver SMTM även minska organisationens storlek. SMTM har för närvarande cirka 270 tjänster och beslutet som tagits innebär att SMTM ska arbeta vidare enligt inriktningen att minska verksamheten med 69 tjänster inom hela myndigheten. Utgångspunkterna för beslutet har varit att se över hur SMTM ska klara av att utföra sitt uppdrag med förändrade ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt.

- Jag önskar att beslutet inte hade behövts och jag förstår att det innebär oro och besvikelse bland våra medarbetare. Min förhoppning har hela tiden varit, och är, att vi ska kunna behålla så många medarbetare som möjligt och det ska jag fortsätta arbeta för, säger Leif Grundberg.

Till toppen