Stiftelsen Vasa Rediviva bildades 1960 för att samla in pengar och kanalisera bidrag till bärgningen och omhändertagandet av skeppet Vasa från 1628.

Efter den framgångsrika bärgningen 1961 har stiftelsen genom att förvalta sitt kapital och dela ut avkastningen kunnat fortsätta att bidra finansiellt till Vasamuseet. Stiftelsen har ekonomiskt stöttat forskningsprojekt, utställningar, utgivning av facklitteratur om Vasa och andra aktiviteter till gagn för skeppet och museet.

I över sextio år har avkastningen från Vasa Redivivas kapital kunnat ge viktiga bidrag till Vasamuseets verksamheter. Med projektet Stötta Vasa går stiftelsen in i en ny fas, med klara kopplingar till stödet för bärgningen 1961.

Stötta Vasa

Under de närmaste åren är stiftelsens absolut viktigaste uppgift att samla in ekonomiska medel till projektet Stötta Vasa. Projektet handlar om att ge skeppet en ny och mer ändamålsenlig stöttning. Den stöttning som Vasa idag ligger i, sedan bärgningen, måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet på grund av att skeppets trä är försvagat. Dessutom lutar skeppet svagt åt babord och behöver därför också rätas upp.

Projektet baserar sig på många års forskning i kombination med ett stort engagemang och nytänkande då detta är något som aldrig gjorts förut. Och projektet kommer att bli mycket kostsamt. Vasamuseet har därför startat en insamling för att dra in pengar till den nya stöttningen – Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen.

På Vasamuseets webbplats finns information om hur alla som vill kan stötta Vasa genom att swisha en gåva och hur man kontaktar museet vid större donationer eller företagssamarbeten. Gåvorna går oavkortat till Vasa Rediviva som vidareförmedlar samtliga donationer till projektet Stötta Vasa.

Genomförandet av projektet Stötta Vasa är en förutsättning för att Vasa ska kunna bevaras för framtiden som kunskapsbank och besöksmål för miljoner människor från hela världen. 

Kontakt

Stiftelsen kontaktas via e-postadressen nedan:

Om Stötta Vasa