1 246 986 personer besökte Vasamuseet 2023

Skeppet Vasa och tiondelsmodellen av skeppet
Catrin Rising/Vasamuseet/SMTM

2024-01-03

Vasamuseet fortsätter att ta emot allt fler besökare efter de svåra pandemiåren. Under 2023 hade museet 1 246 986 besökare – en ökning med 32 procent jämfört med 2022.

2023 års besökssiffra på Vasamuseet landade på 1 246 986 besök. Det är 301 940 fler besökare än 2022, en ökning på 32 procent. Drygt hälften av besöken ägde rum under juni–augusti när museet har längre öppettider. Jenny Lind, museichef för Vasamuseet säger:

– Vi ser att turismen till Stockholm håller på att återhämta sig efter pandemin. Vasamuseet har haft som mål att ha 1,2 miljoner besökare under 2023. Det är fantastiskt att vi nådde det och att så många fått ta del av det unika kulturarv som skeppet Vasa och hennes berättelser är.

Stormaktstiden på schemat

Nästan 36 000 skolelever har besökt Vasamuseet under 2023. Av dem har nästan 8500 elever i svensk grundskola och gymnasium både besökt museet och träffat en av museets pedagoger, ca 3500 elever har fått en guidad visning och ca 24 000 elever har besökt museet på egen hand under ett lärarlett skolbesök. Vasamuseets pedagoger har också hållit i digitala skolprogram från museet för drygt 2 500 elever i skolor i hela Sverige vid över hundra tillfällen.

– I grundskolan läser man vanligtvis om stormaktstiden i årskurs 5 eller 6, och många lärare passar på att boka ett skolprogram på museet eller ett digitalt skolprogram för just de årskurserna, berättar Jenny Lind.

44 miljoner har sett Vasa

Totalt har Vasamuseet tagit emot över 32 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har över 44 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

– Vi hoppas att ännu fler vill besöka oss 2024 då vi visar utställningen Brickwrecks. Utställningen, som öppnar i februari, innehåller modeller i LEGO® som ger liv åt åtta världskända skeppsbrott, däribland Vasa, säger Jenny Lind.

Presskontakt

Maria Skuldt, kommunikatör, telefon 0734-01 31 95, e-post maria.skuldt@smtm.se

Till toppen