4,3 miljoner kronor till Vasamuseet för arbete med unik samling av kläder och skor

Anna Silwerulv
Catrin Rising / SMTM

2019-10-31

Ett projekt om kläder och skor som drivs på Vasamuseet kommer att ge ny kunskap om både produktion av kläder och skor och om hur vanligt folk klädde sig under det tidiga 1600-talet. Den 17 oktober beslutade Riksbankens Jubileumsfond att bevilja 4 313 000 kronor till projektet.

Ett projekt om kläder och skor som drivs på Vasamuseet kommer att ge ny kunskap om både produktion av kläder och skor och om hur vanligt folk klädde sig under det tidiga 1600-talet. Den 17 oktober beslutade Riksbankens Jubileumsfond att bevilja 4 313 000 kronor till projektet.  

I Vasamuseets samlingar finns nära 12 000 fragment från kläder och skor, närmare bestämt 5600 fragment av textil och 6300 fragment av läder. Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, har sökt och fått beviljat 4 313 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att kunna dokumentera och digitalisera materialet, analysera resultaten och i förlängningen tillgängliggöra samlingen.

– Tack vare att Riksbankens Jubileumsfond har beviljat vår ansökan kommer vi att kunna dokumentera hela samlingen. En detaljerad dokumentation kommer även att minimera behovet av att hantera det här känsliga materialet i framtiden och arbetet kommer att leda till ny kunskap och fortsatt forskning. Dessutom kommer vi att kunna tillgängliggöra samlingen för både forskarsamhället och så småningom för allmänheten, säger Leif Grundberg, överintendent vid Statens maritima och transporthistoriska museer.

Till största delen kommer fragmenten i samlingen från kläder och skor, som bars av människor som omkom vid Vasas förlisning eller förvarades i kistor och tunnor på skeppet. Samlingen är unik i sitt slag och kan berätta om de personer som följde Vasa till botten år 1628, men även ge nya kunskaper om hur samhället såg ut vid den tiden.

– Under resans gång kommer vi kunna göra publika evenemang som bygger på den nya kunskap som kommer fram i projektet. Det vore fantastiskt att kunna göra fullständiga rekonstruktioner av plagg från Vasa som sedan kan visas på museet och användas i den pedagogiska verksamheten, säger Lisa Månsson, Vasamuseets chef. Hon fortsätter:

– Allt som vi berättar på Vasamuseet bygger på forskning och vartefter vår kunskap växer sätter det avtryck på museet. Vasas textila samlingar är en skattkammare och jag är säker på att den här forskningen kommer att ligga till grund för uppdateringar, utökningar eller kanske helt nya utställningar i framtiden.

Det bevarade dräktmaterialet i samlingen kommer från den utskrivna besättningen som bestod av bönder och fiskare från kustregionerna i Sverige och Finland, samt de gäster som fanns ombord när Vasa sjönk. Eftersom det inte fanns någon adel ombord och flottan inte försåg sitt manskap med uniformer, innebär detta att dräkterna uteslutande kommer från de bredare samhällsskikten. Bevarade kläder av det här slaget är sällsynta, eftersom textilierna återbrukades tills det inte fanns något kvar.

Projektet heter Clothing and shoes from the Swedish Warship Vasa.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-519 558 47
E-post: catrin.rising@smtm.se

Vasa – från vrak till världsklass! Vasamuseet är med sina 1,5 miljoner besökare per år ett av världens populäraste besöksmål. År 1628 seglade Vasa ut på sin jungfrufärd, men resan blev kort och inför bestörta åskådare förliste hon i Stockholms hamn och låg på bottnen i 333 år. Tiden ombord stannade. När skeppet Vasa bröt vattenytan 1961 var hon ett stycke orört 1600-tal. Vasamuseet är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Frågor & svar