Avhandling om tjänstefolk på Vasas tid får Vasamuseets vänners pris år 2023

Tjänsteflicka på Vasa. Detalj ur genomskärningsmodellen på Vasamuseet.
Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

2023-09-14


– Inte nog med att jag kan kalla mig för historiker nu – jag är dessutom en prisbelönt historiker. Det är såklart fantastiskt! Avhandlingen finns också att läsa på nätet, så kanske hjälper detta att sprida den ännu lite mer. 

Det säger Paul Borenberg, som får Vasamuseets vänners pris år 2023 för avhandlingen Tjänstefolk: Vardagsliv i underordning, Stockholm 1600–1635. 


Prissumman om 50 000 kronor kommer att delas ut vid en ceremoni på Vasamuseet den 15 september klockan 15.00.

– Min mamma tog med mig till Vasamuseet när jag var kanske fyra eller fem år. Det var det häftigaste jag någonsin sett. Efter det så var alla teckningar jag ritade bilder av Vasa. Att jag nu trettio år senare får det här priset, det blir lite som att cirkeln är sluten, menar Paul Borenberg.

Tjänstefolk fanns överallt
Genom en systematisk genomgång av Stockholms stads tänkeböcker för åren 1600–1635 kan Borenberg berätta om de människor som arbetade som tjänstefolk i huvudstaden. Här finns Margareta som utsätts för övergrepp, bödelsdrängen Mikael och Elisabeth som tvingats stjäla från sin husbonde för att inte svälta ihjäl, och många andra.

– När jag först trillade in på tjänstefolksspåret så kände jag att jag hade hittat till något som var en del av själva kärnan i det tidigmoderna samhället. Tjänstefolk fanns överallt, pigor och drängar som ägnade sina ungdomsår till att arbeta åt andra. Samtidigt fanns det ganska tunt med forskning om hur det var att vara dräng eller piga. Resultatet är den här avhandlingen, som på sätt och vis nog kan sägas beskriva hur det var att vara ung och ogift i Stockholm på 1600-talet, berättar Paul Borenberg.

Priskommitténs motivering säger bland annat:

Tack vare sin analytiska blick och goda kännedom om tidigare forskning kan Borenberg ge oss ny kunskap och säga något generellt om tjänstefolk i en 1600-talsstad som Stockholm. Med sina väl valda exempel väcker han läsarens intresse och empati och visar spännande vägar framåt för framtida forskning.

– Jag tycker att det är spännande att läsa om livet för tjänstefolk i Stockholm på 1600-talet då det ger en viktig pusselbit i samhällslivet på skeppet Vasas tid. Jag får intrycket att Paul Borenberg har gjort ett gediget forskningsarbete inom området och att han lyckas förmedla det på ett lättillgängligt sätt för läsaren, säger Leif Nylander, ordförande i Vasamuseets vänner.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikationsansvarig Vasamuseet
Telefon: 08-519 558 47
E-post: catrin.rising@smtm.se

Siri Beer Boman, programansvarig Vasamuseet
Telefon: 08-519 548 54
E-post: siri.beer-boman@smtm.se

 

Till toppen