Bevara Vasa - utvärderingsrapport

2007-02-02

Internationell forskargrupp har utvärderat projektet Bevara Vasa.

Sommaren 2000 noterades gulvita utfällningar på Vasas skrov och på träföremål från skeppet. Analyser visade att det rörde sig om svavelföreningar. Med anledning av detta initierade Statens maritima museer ett projekt – Bevara Vasa – som inleddes 2003 och avslutades 2006.

I december 2006 utvärderades projektet av en internationell forskargrupp, vars rapport nu föreligger i tryck. Rapporten är överlag positiv till projektets vetenskapliga kvalitet, och berör också flera frågor av betydelse för bevarandearbetets framtida utformning.

Till toppen