Bultar ditt hjärta för Vasa?

Bult från Vasa efter bärgningen
Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM

2024-07-04

För alla hjärtan som bultar för Vasa finns nu en unik möjlighet att bli ägare till en bult som suttit i skeppet efter bärgningen. Pengarna går oavkortat till arbetet med att byta ut Vasas stöttning för att kunna bevara skeppet för framtiden.

När Vasa bärgades år 1961 – efter 333 år på botten – hade de ursprungliga nitarna som höll ihop skrovet rostat bort. Nya stålbultar slogs i för att skeppet skulle kunna hålla samman och bärgas. Efterhand rostade de tusentals bultar som sattes in i skrovet i samband med bärgningen, vilket både försvagade dem och frigjorde järn som orsakade kemiska reaktioner med Vasas trä. Bultarna från 1960-talet har därför bytts ut mot nya rostfria bultar som är specialkonstruerade för Vasa och som ska hålla i minst 150 år.

Bultarna som togs ur skeppet lades i stora trälådor på museet. En dag kom en av museets timmermän på idén att låta några utvalda bultar få nya ägare.

– Vi undersökte då om det var möjligt att använda dem i vårt insamlingsarbete för projektet Stötta Vasa. Det är väldigt roligt att idén nu blir verklighet, säger Katarina Litzén, ansvarig för fundraising och externa relationer på Vasamuseet.

Efter att knappt 200 av de gamla bultarna tagits om hand av Vasamuseet och restaurerats finns de nu i Vasamuseets butik, fint förpackade i ett specialgjort etui. För att bli ägare till en av de unika bultarna som hållit skeppet samman i 60 år gör man en donation på 11 500 kronor.

Alla pengar Vasamuseet får in från bultarna och övriga donationer går oavkortat till det viktiga arbetet med att byta ut Vasas stöttning för att kunna bevara skeppet för framtiden.

– Det känns fint att de bultar som en gång hjälpte Vasa att bärgas, nu används till att hjälpa henne igen, säger Katarina Litzén.

FAKTARUTA STÖTTA VASA
Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar drygt en miljon besökare från hela världen varje år. Den stöttning som Vasa ligger i sedan 1960-talet måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år. Byggstart skedde i april 2024 och den 29 maj monterades den första stödvaggan.

Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 vaggor med en led under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än idag. När allt är klart kommer det yttre stödet att vara kompletterat även med en inre stöttning, som ett slags skelett. Den inre stöttningen kommer gå från kölen ända upp till övre däck. Den ska hjälpa till att bära av lasterna från däck och däcksbalkar med syftet att bromsa rörelserna i skrovet.

Vasamuseet kommer vara öppet som vanligt under hela byggtiden och byggarbetet kommer att pausas under sommaren. Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till 400-årsdagen för Vasas första och enda seglats.

Den nya stödkonstruktionen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet behöver hjälp med finansieringen och har därför en insamling som vänder sig till allmänheten, donatorer och sponsorer.

För mer information och bilder, kontakta gärna:
Maria Skuldt, kommunikationsansvarig Stötta Vasa
Telefon: 08-519 558 49
E-post: maria.skuldt@smtm.se

Katarina Litzén, ansvarig Fundraising & External Relations Vasamuseet
Telefon: 072-157 40 67
E-post: katarina.litzen@smtm.se

Frågor & svar