Elever från Botkyrka i unikt projekt på Vasamuseet

En av eleverna tar emot sitt diplom från Vasamuseets pedagoger Emilie Börefelt och Joakim Engblom.
En av eleverna tar emot sitt diplom från Vasamuseets pedagoger Emilie Börefelt och Joakim Engblom.

2023-04-28

Unga visar Vasa är ett samarbetsprojekt där elever från en klass 7 på en skola i en av Stockholms södra förorter lärt känna berättelsen om Vasa och fördjupat sig i vad fynden från skeppet kan berätta om en annan tid, dess människor och kultur.

Onsdagen den 26 april var det dags för eleverna från klass 7 i skolan Kastanjen i Botkyrka att visa vad de lärt sig under projektets gång. Slutuppgiften i årets upplaga av Unga visar Vasa var en utställning och vernissage på Vasamuseet. Eleverna hade bjudit in släkt och vänner samt lärare och elever från skolan att vara med på den speciella kvällen.

- Syftet är att eleverna ska lära sig nya saker på nya sätt. Lektionerna vi gör tillsammans med skolan ska väcka nyfikenhet för vår kulturhistoria, säger Emilie Börefelt, som är pedagog på Vasamuseet och projektledare för Unga visar Vasa.

Temat för den här terminens projekt var ”Vilka ting sparas till eftervärlden – får föremålen på museum evigt liv?”. Eleverna valde ut ett föremål från sina egna liv som de vill spara till framtiden, en sak som ska förvandlas till ett museiföremål.

- Elevernas föremål fick ett nummer och vi skapade tillsammans en katalog med titel och information om föremålen, likt den information som finns till föremålen i museet, berättar Emilie Börefelt.

Varje elev valde även ett av museets föremål att knyta an till sitt eget. I presentationen som eleverna höll på avslutningskvällen visade och berättade varje elev om sina två föremål; det egna och museets.

Vasamuseet har arrangerat Unga visar Vasa flera gånger tidigare och varje samarbete har haft sitt särskilda tema. Årets upplaga där elever tillsammans med museets pedagoger gjorde en utställning är helt nytt.

- Det var givande både för oss och för dem att utställningen gjordes så som vi gör utställningar på ett museum. Eleverna skulle kunna presentera den på ett proffsigt sätt, så att de kände stolthet och att deras arbetet togs på allvar, säger Joakim Engblom, pedagog på Vasamuseet. Han fortsätter:

- Ur ett större perspektiv handlar det om att ge eleverna en kulturhistorisk blick. Att träna dem på att använda den blicken på saker och ting i sin omvärld, för att bättre förstå den och se hur innehållsrik den är.

De klasser som jobbat i samarbetsprojektet Unga visar Vasa genom åren brukar vara stolta över vad de åstadkommer.

- Jag är också stolt över vad de gjort! Eleverna i sin tur kopplar ihop det de har gjort till det som finns i museet. Och till människorna som var med på Vasa. Att de märker, och vi märker, att de kopplar sig själva till en annan tid, avslutar Joakim Engblom.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör på Vasamuseet, telefon: 08-519 558 47, e-post: catrin.rising@smtm.se
Emilie Börefelt, ansvarig pedagog för projektet på Vasamuseet, telefon 08-519 548 39
Agneta Ahlqvist, lärare på skolan Kastanjen, e-post: agneta.ahlqvist@kastanjen.nu 

Frågor & svar