Forskning om kön och genus kring föremål från Vasa har blivit bok: Föremålens hemliga liv

Bemålad kopia av kvinnoskulptur från Vasas akterspegel
Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

2021-10-19

Tisdagen den 19 oktober släpps boken "Föremålens hemliga liv. Kön och genus i Vasamuseets samlingar" där forskare och experter beskriver tio föremål från Vasamuseet som på olika sätt belyser frågor om kön och genus.

De utvalda föremålen från skeppet Vasa berättar en viktig historia om synen på kön och relationerna mellan män och kvinnor under 1600-talet. Genom att följa föremålens hela historier och göra så kallade föremålsbiografier lyfts bortglömda eller förbisedda perspektiv. Frågor som vad föremålet är tillverkat av, hur materialet framställdes och av vem och hur det användes kommer i dagen och får ibland oväntade svar.

– Vi har utvecklat en gemensam metod för att göra föremålsbiografier med genusperspektiv. Det handlar om att identifiera delar som är särskilt intressanta när det gäller att belysa genusrelationer eller synen på kön, berättar Anna Maria Forssberg, som är forskare på Vasamuseet och redaktör för boken tillsammans med Svante Norrhem. Hon fortsätter:

– Ett exempel är kanonkulor, ett manligt kodat föremål men där kvinnor på 1600-talet var en del i produktionen. Samtidigt är kanonkulorna föremål som skapade änkor.

I boken får läsaren möta en liten uppnäst gumma på Vasas akterspegel, en byxa som var en kjol, en misstolkad syring och en knivslida med spännande inskriptioner. En hatt, ett kvarnspel, en kanonkula och en exklusiv sammetspung får ny belysning. Dessutom avslöjas varför det finns en stor träpenis i museets samlingar.

Föremålens hemliga liv är en berättelse om de män och kvinnor som var ombord när skeppet Vasa sjönk, men också om 1600-talets samhälle – om vardag och fest och om krig och kärlek.

Boken är ett av flera resultat av ett samarbete mellan Vasamuseet, Victoria & Albert Museum i London, och universiteten i Lund och Plymouth inom ett projekt med namnet Gendered interpretations. Projektets syfte var att lyfta fram nya perspektiv på genus och sexualitet i museernas samlingar.

Redaktörer för Föremålens hemliga liv. Kön och genus i Vasamuseets samlingar är Anna Maria Forssberg och Svante Norrhem. Författare är Fred Hocker, Emma Severinsson, Anna Silwerulv och Kristin Ytterborg samt redaktörerna.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-51 95 58 47
E-post: catrin.rising@smtm.se
 

Till toppen