Första stödvaggan på plats runt skeppet Vasa

Vasas nya stödvagga skrå 23
Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

2024-05-29

Så kom den på plats: den första stödvaggan av 27 som ska ge nytt och förbättrat stöd till skeppet Vasa. Den monterades på plats onsdagen den 29 maj – och inget fick gå fel.

Dagens 17 utvändiga stöttor som skeppet Vasa vilar i ska ersättas av 27 specialkonstruerade vaggor med en led under kölen, byggda i stål. Allt för att kunna bevara skeppet för framtiden. Nu har en av dessa kommit på plats. Till hösten fortsätter arbetet med stödkonstruktionen enligt plan. 

-    Det känns väldigt bra att monteringen idag gick enligt planerna, det bådar gott inför arbetet som återstår med att bygga och montera den nya stöttningen, säger Magnus Olofsson, projektchef för projektet Stötta Vasa.

Träet i skeppet Vasa är ömtåligt och har tappat en hel del av sin ursprungliga styrka. Över tid har det uppstått deformationer i skrovet, samtidigt som skeppet som helhet rör sig alltför mycket. Det handlar om små rörelser, men på lång sikt kan de få stora konsekvenser. Om inget görs kommer skeppet till slut att kantra. 

-    Problemet med dagens stöttning är att den inte stöttar skeppet på tillräckligt många ställen. Som om inte det vore nog stöttar den dessutom på fel ställen här och var. Därför är den nya konstruktionen helt utformad efter hur skeppet är konstruerat och stödvaggorna placeras där de behövs bäst, berättar Magnus Olofsson. 

Varje stödvagga är unik 

Stödvaggorna är var och en skapade efter den särskilda plats på skeppet där de ska monteras. Dessutom monteras 182 lastceller i stödkonstruktionen. 

-    Det är för att vi ska veta exakt hur mycket last stöttningen tar i varje unik stödjepunkt. Som en bonus kommer vi också kunna ta reda på hur mycket själva skeppet väger, vilket vi inte vet idag, säger Magnus Olofsson. Han fortsätter:

-    Vikten ligger någonstans mellan 800 och 1200 ton, och vi har utgått från den högre siffran när vi har dimensionerat den nya stöttningen. Vasa har svårt att bära sin egen vikt. Därför kommer så småningom även ett inre stöd, som ett skelett av stål, monteras i skeppet. Och för att kunna göra detta så bra som möjligt är det en fördel att veta exakt vad skeppet väger. 

Den största utmaningen sedan bärgningen

Sammanfattningsvis ska den nya stödkonstruktionen se till att fixera skeppet, stötta det så att rörelser i skrovet bromsas, minimera risken för sprickbildningar och kollaps samt se till hon behåller sin befintliga form. 

Konstruktionen och bygget av den nya stöttningen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet behöver hjälp med finansieringen av stödkonstruktionen och har därför en insamling som vänder sig till allmänheten, donatorer och sponsorer. 

Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar drygt en miljon besökare från hela världen varje år. Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till 400-årsdagen för Vasas första och enda seglats.
 

FAKTARUTA PROJEKTET STÖTTA VASA
Den stöttning som Vasa ligger i sedan 1960-talet måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år. Byggstart skedde i april 2024 och den 29 maj monterades den första stödvaggan. 

Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 vaggor med en led under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än idag. När allt är klart kommer det yttre stödet att vara kompletterat även med en inre stöttning, som ett slags skelett. Den inre stöttningen kommer gå från kölen ända upp till övre däck. Den ska hjälpa till att bära av lasterna från däck och däcksbalkar med syftet att bromsa rörelserna i skrovet.

Museet kommer vara öppet som vanligt under hela byggtiden.
 

Projektet Stötta Vasa leds av Vasamuseet i nära samarbete med externa konsulter. 
Projektledning och byggledning: Techtor AB
Design och konstruktionsritningar: Camatec Industriteknik AB
Produktion och montering: Hjalmarssons Bygg- och Industrisvets AB i Sölvesborg 


För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikationsansvarig Vasamuseet
Telefon: 0737-351602
E-post: catrin.rising@smtm.se  
 

Frågor & svar