Historiskt låga besökssiffror för Vasamuseet pandemiåret 2020

Vasamuseet 2020
Anneli Karlsson/Vasamuseet/SMTM

2021-01-12

182 837 personer besökte Vasamuseet under 2020. Jämfört med 2019 är det en minskning med 88 procent och 1 349 942 färre registrerade besök. Det är den lägsta besökssiffran någonsin för ett kalenderår i museets historia. Orsaken: Coronapandemin. Dels uteblev de utländska turisterna, dels har museet haft stängt stora delar av året.

182 837 personer besökte Vasamuseet under 2020. Jämfört med 2019 är det en minskning med 88 procent och 1 349 942 färre registrerade besök. Det är den lägsta besökssiffran någonsin för ett kalenderår i museets historia. Orsaken: Coronapandemin. Dels uteblev de utländska turisterna, dels har museet haft stängt stora delar av året. 

År 2020  började bra vad gäller antal besök. Vasamuseet slog till och med besöksrekord i februari. Jämfört med 2019 ökade även besöken i januari med 13 procent och med nästan 8 procent i februari. I mars märktes tydligt att det var minskat antal turister i Stockholm och därmed mycket färre besökare på Vasamuseet. Den 20 mars stängde Vasamuseet för att förhindra spridningen av coronaviruset. 

Med sitt världsunika kulturarv är Vasamuseet ett av Sveriges främsta internationella besöksmål. Att den utländska turismen uteblivit, som normalt står för cirka 90 procent av besökarna, har inneburit svåra ekonomiska förluster för Vasamuseet. Vasamuseet finansieras av intäkter från entréavgifter och butik och ska bära sina egna samtliga kostnader, såväl direkta som indirekta. Därför är museet helt beroende av betalande besökare.

– Att bidra till att förhindra pandemins spridning har varit självklart för Vasamuseet. Samtidigt har den kraftiga minskningen av besökare inneburit stora ekonomiska förluster. Tack vare ett särskilt krisstöd från regeringen och hårda egna besparingar så mildrades det ekonomiska underskottet förra året, men även 2021 kommer att bli tufft, säger Jenny Lind, chef för Vasamuseet.

Öppnade och stängde på nytt
Senare delen av sommaren och början av hösten hade Vasamuseet öppet, men fick stänga på nytt den 30 oktober och har hållit stängt sedan dess. Besökare har istället kunnat möta Vasa digitalt, på Vasamuseets webbplats och i sociala kanaler. Bland annat bjöd Vasamuseet på en daglig live-sändning från museet under våren, filmer som även har kunnat ses i efterhand och totalt nådde en publik på drygt en halv miljon personer. Vasamuseets pedagoger har under 2020 genomfört 191 digitala skolprogram för grundskola och gymnasium med totalt 4439 deltagare. 

Till skillnad från de fysiska besöken har följare i Vasamuseets sociala kanaler ökat under året. Det mest sedda och spridda inlägget på Vasamuseets Facebook sågs av drygt 52 000 personer. Både glädjande och lite sorgligt är att det inlägg som nått allra flest människor är ett där Vasamuseet ber om hjälp: Facebookinlägg: Vasa behöver din hjälp.

Under stängningen är det mycket av verksamheten som pågått som vanligt eller intensifierats tack vare externt stöd, det gäller inte minst forskningen om Vasa. Bland annat pågår ett projekt om Vasas textila samling, som nu dokumenteras och digitaliseras, och ett stort arbete med skeppets stödstruktur.

– Nu blickar vi framåt. Vi arbetar med att ta hand om skeppet och samlingarna och förbereder museet på att åter kunna välkomna besökare under 2021, avslutar Vasamuseets chef Jenny Lind.

Totalt har Vasamuseet tagit emot drygt 30 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har knappt 42 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

En årsrapport för de fysiska besöken bifogas. 

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 0737 - 35 16 02
E-post: catrin.rising@smtm.se

Frågor & svar