Kvinnor tar åter plats på skeppet Vasa

Närbild figur som föreställer båtsmanshustru
Catrin Rising / SMTM

2019-03-07

Vasamuseet kompletterar genomskärningsmodellen av Vasa med kvinnofigurer – lagom till internationella kvinnodagen.

– Att det fanns flera kvinnor med på Vasas korta första och enda resa vet vi med säkerhet. Vi vet också att det kunde förekomma både kvinnor och barn ombord på 1600-talsskepp, säger Lisa Månsson, Vasamuseets chef. Hon fortsätter:

– I genomskärningsmodellen har det hittills bara funnits figurer som föreställer män. När vi visualiserar vår historia är det viktigt att vi inte gör förenklingar som blir missvisande. Den nya kunskap som forskarna tar fram om Vasas samtid ska återspeglas i våra utställningar. Därför kompletterar vi nu modellen med fyra kvinnor ur olika samhällsklasser och ett barn, en flicka.

I utställningen Livet ombord finns en genomskärningsmodell som visar livet ombord på ett 1600-talsskepp. Modellen visar en rad olika aktiviteter vilka berättar om vad som kan hända på ett skepp som används under en längre tid. Här hissas ankare, kanoner laddas, det lagas mat i kabyssen, sjuka får omvårdnad, det hålls en andakt över en avliden, samtidigt som några sover, spelar spel, dansar och vilar.

Av de skelett som hittats på Vasa var minst två kvinnor och i det historiska källmaterialet framgår också att kvinnor och barn fanns ombord när skeppet seglade ut. Att hustrur var tillåtna ombord på flottans skepp under Vasas tid står i de så kallade sjöartiklarna, så länge skeppet höll sig inomskärs och inte var i strid.

Kvinnofigurerna som nu tar plats i modellen föreställer en båtsmanshustru med dotter, en knekthustru, en officersfru och en tjänsteflicka. Tjänsteflickan är modellerad efter ”Ylva” – ett av de skelett som hittades vid Vasas bärgning.

Ylva i genomskrningsmodellen p Vasamuseet

– Att vi nu kompletterar modellen med kvinnofigurer är en liten, men viktig del i arbetet där Vasamuseet förnyar utställningarna bit för bit. Genom att även visa kvinnor i modellen kan vi ge en mer rättvisande bild av livet ombord, säger Lisa Månsson.

Även Vasamuseets utställning Kvinnorna – alltid närvarande sällan sedda visar en delvis ny bild av kvinnors livsvillkor under det tidiga 1600-talet. Forskningen visar att kvinnorna hade mer makt och inflytande än vad den traditionella historieskrivningen berättar.

De små figurerna är gjorda av figurmakaren och konstnären Elisabeth Hamfelt.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-51 95 58 47
E-post: catrin.rising@maritima.se

Frågor & svar