Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda

Kvinnorna - affisch
Anneli Karlsson/ Statens maritima museer

2017-05-22

Tisdagen den 23 maj öppnar en ny utställning på Vasamuseet: Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.

Tisdagen den 23 maj öppnar en ny utställning på Vasamuseet: Kvinnorna - alltid närvarande, sällan sedda. Genom fyra kvinnor som fanns kring skeppet Vasa, visar utställningen att kvinnor under 1600-talet hade mer makt och inflytande och större handlingsutrymme än vad till exempel lagtexter och andra rättsdokument antyder.

Utställningen handlar om att 1600-talets kvinnor hade stor betydelse, men i mångt och mycket har försvunnit i vår historieskrivning.

Kvinnorna är en utställning som fördjupar kunskaperna – om historia, om1600-talets samhälle och om Vasa. Här får besökaren upptäcka att vår historia inte alltid ser ut så som vi ofta föreställer oss,  säger Lisa Månsson, museichef.

Kvinnorna fanns i princip i alla yrken och på alla arenor – de fattade beslut, var bönder, lärare, smeder, drev affärsverksamheter och så vidare. Men i historieskrivningen ser vi väldigt lite av det. Kvinnorna har försvunnit …

Ett exempel från Vasa är att skeppsbyggmästare Hybertssons hustru Margareta Nilsdotter drev skeppsgården vidare efter makens död 1627 och såg till att Vasa byggdes färdigt. Hon var därmed chef över en av Sveriges största arbetsplatser på den tiden.

– Med Kvinnorna visar Vasamuseet också hur vi går tillbaka till våra samlingar och källmaterial och letar efter nya perspektiv och berättelser. Utställningen är extra intressant eftersom forskarna presenterar nya rön kring arbetet med Vasa, säger Lisa Månsson och fortsätter:

– Det fanns många kvinnor kring Vasa. Nu träder de fram. Det här är ett viktigt steg för att lyfta kvinnorna kring Vasa och låta dem få en mer rättvisande närvaro på museet. På så sätt kan vi visa en sannare bild av skeppet Vasa och hennes samtid.

Följ gärna Vasamuseet och utställningen Kvinnorna på Instagram, Facebook och Twitter: #kvinnornakringvasa #vasamuseet

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-519 558 47, 0731- 43 16 10
E-post:catrin.rising@maritima.se

Martina Siegrist Larsson, informatör
Telefon: 08-519 548 45
E-post:martina.siegrist.larsson@maritima.se

Till toppen