March for Science

March for Science
March for Science

2017-04-19

Statens maritima museer stödjer March for Science den 22 april – en manifestation för forskning och vetenskap. Lisa Månsson, museichef för Vasamuseet och enhetschef Fredrik Svanberg kommer att gå med i marschen i Stockholm.

Statens maritima museer stödjer March for Science den 22 april – en manifestation för forskning och vetenskap. Lisa Månsson, museichef för Vasamuseet och enhetschef Fredrik Svanberg kommer att gå med i marschen i Stockholm.

Initiativet kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället och att motverka alternativa fakta och falska nyheter. Över 500 städer i världen arrangerar marscher den 22 april och i Sverige äger de rum i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Lisa Månsson, museichef på Vasamuseet, del av Statens maritima museer (SMM), säger:

– För mig är det självklart att delta! Det känns viktigt att lyfta fram och värna vetenskap, inte minst i min roll som museichef för ett museum där flera forskningsdiscipliner spelar en avgörande roll för besöksupplevelsen och hur vi förmedlar kunskap.

Genom att delta i marschen tar SMM ställning för ett samhälle där vetenskap och fakta har en särställning i planering och beslutsfattande och stödjer manifestets tre grundpelare:

- Vetenskapen är öppen, inkluderande och präglas av mångfald.

- Forskning erkänns som en omistlig del av demokratin.

- Beslutsfattande sker utifrån evidensbaserad kunskap.

Det är Fackförbundet Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, Sveriges nätverk för forskningskommunikation Forskom, och föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, som har tagit initiativ till att samordna manifestationen för vetenskap i Stockholm.

Läs mer om initiativet: https://www.marchforscience.se/

Frågor & svar