Ny överintendent vid SMTM

Lars Amréus, ny överintendent för SMTM
Emil Schön/RAÄ

2021-02-04

Lars Amréus blir ny överintendent och myndighetschef vid Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM), myndigheten som Vasamuseet är en del av.

Regeringen har beslutat att förordna Lars Amréus som överintendent och myndighetschef vid SMTM från och med den 1 april 2021.

Lars Amréus är sedan 2012 riksantikvarie och myndighetschef för Riksantikvarieämbetet. Lars Amréus är utbildad arkeolog och har arbetat med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor i 25 år, bland annat i Regeringskansliet och som överintendent och chef för Statens historiska museer.

Till toppen