Ny stöttning ska säkra Vasas framtid

Vasa
Karolina Kristensson, Statens maritima museer.

2012-12-17

Det är nu klart att ett nytt stödsystem för Vasa ska tas fram. Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet har tillsammans gått in med sex miljoner kronor till forskning som ska resultera i den bästa lösningen för skeppets stöttning. Bland annat ska man kartlägga hur träet och skeppet som struktur förändras över tid. År 2016 kommer underlaget för en ny design av ett stödsystem vara färdigt.

Det är nu klart att ett nytt stödsystem för Vasa ska tas fram. Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet har tillsammans gått in med sex miljoner kronor till forskning som ska resultera i den bästa lösningen för skeppets stöttning. Bland annat ska man kartlägga hur träet och skeppet som struktur förändras över tid. År 2016 kommer underlaget för en ny design av ett stödsystem vara färdigt och själva byggandet ta vid.

Vasa har länge varit i behov av förbättrad stöttning. Museets timmermän har under flera år sett att skeppstimret deformeras under sin egen tyngd. Regelbundna mätningar visar att hela skeppet gradvis ändrar läge. Träet är dessutom kemiskt nedbrutet och kraftigt försvagat. Dagens stödvagga är
undermålig med tanke på skeppets kondition.

- Det är absolut nödvändigt att Vasa får en ny stöttning om skeppet ska hålla för framtiden. Hållfastheten i Vasas trä är ungefär hälften av den som finns i färsk ek. På vissa ställen är träet ännu svagare. Vi vet att skrovet behöver stöttas på ett bättre sätt och nu ska vi ta reda på hur. Vi måste få
bättre kunskap om Vasas trä och undersöka hur vi ska kunna bära upp den komplicerade struktur som skeppet är. Våra finansiärer och samarbetspartners gör detta möjligt, säger Magnus Olofsson, chef för Vasaenheten.

Vasa är ett av Sveriges mest kända museiföremål och ett av världens mest omtalade vrak. Från hela världen kommer över en miljon besökare varje år för att beskåda skeppet på Vasamuseet, som är en del av Statens maritima museer.

Idag står Vasa uppställd på den konstruktion som byggdes på 1960-talet efter bärgningen. Det är en enkel konstruktion där skeppet står på kölblock med stöttning längs vardera sidan skrovet, ungefär som man stöttar en vanlig segelbåt. Vissa förbättringar har under årens lopp gjorts, men inte
tillräckliga. 

- Vi är världens mest besökta maritima museum och det vill vi fortsätta vara, säger Vasamuseets chef Marika Hedin. Vi behöver ta hand om Vasa, och en ny stödstruktur är en viktig del i bevarandearbetet. Kommande generationer ska också få chansen att uppleva detta magnifika skepp.


Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Stötta Vasa” bedrivs av Vasamuseet i samarbete med  Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och pågår 2012-2016. Därefter tar bygget av det nya stödsystemet vid. Huvudfinansiärer är Formas, VINNOVA och Vetenskapsrådet som tillsammans bidrar med sex miljoner kronor. Uppsala universitet och Statens maritima museer
har också gått in projektet med sammanlagt 4,4 miljoner kronor.


För mer information:
Magnus Olofsson, chef Vasaenheten:
magnus.olofsson@maritima.se tel 08-519 548 63
Marika Hedin, museichef:
marika.hedin@maritima.se tel 08-519 548 28
Jenny Rosenius, redaktör informationsenheten:
jenny.rosenius@maritima.se tel 08-519 549 50
Frågor & svar