Nyanlända elever guidar på Vasamuseet i unikt projekt

Besökare på Vasmuseet framför skeppet
Anneli Karlsson/Statens maritima och transporthistoriska museer

2019-03-18

Unga visar Vasa är namnet på ett samarbetsprojekt där nyanlända elever i olika åldrar vid Grindtorpsskolan i Botkyrka får utforska Vasamuseet, arbeta praktiskt på olika sätt och slutligen ta fram ett eget guidemanus för att kunna guida på Vasamuseet.

Onsdagen den 20 mars är det dags för eleverna från Grindtorpsskolan att visa vad de lärt sig under projektets gång. På kvällen kommer de att guida sina vänner och anhöriga på Vasamuseet.

I projektet samverkar skola, hem och museum. Eleverna får utforska och lära känna Vasamuseet, arbeta praktiskt och skapande både på museet och i skolan och slutligen presentera sitt arbete med en egen guidning för anhöriga och vänner.

Vasamuseet är Sveriges mest besökta museum och välkänt för många. För människor som nyligen kommit till Sverige är det inte självklart att känna till historien om skeppet Vasa och Vasamuseet. Genom eleverna får även deras närstående en anledning att besöka museet – för många av dem kanske det är första gången.

– Vi hoppas att eleverna som deltar ska känna en stark tillit till sig själva och den egna förmågan att faktiskt vara guider, vilket kan vara ett ganska stort steg, säger Emilie Börefelt, som är pedagog på Vasamuseet och projektledare för Unga visar Vasa. Hon fortsätter:

– Vi vill vara ett museum som är relevant för hela Sverige. Vi förvaltar ett kulturarv som alla har rätt till och vi har dessutom som uppdrag att bevara, utveckla och bygga upp kunskaperna om det maritima kulturarvet. Det här är ett av flera sätt vi gör det på.

Förutom att stärka just de här eleverna kommer projektet förhoppningsvis även att leda till att Vasamuseet får kontakt med kommuner och fler skolor i Stockholmsområdet som vill samarbeta med museet och som är intresserade av liknande projekt.

– Jag hoppas att Unga visar Vasa ska väcka nyfikenhet, vara lustfyllt och skapa ett intresse för museer allmänhet. Att eleverna inser att museer är ställen som är till för alla, även för unga människor och de som inte är så museivana. Om vi med det här projektet kan sänka trösklarna och göra så att fler känner sig välkomna hit och att Vasamuseet är relevant för dem, har vi lyckats, avslutar Emelie Börefelt.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör Vasamuseet, telefon: 08-51 95 58 47.
Emilie Börefelt, som är ansvarig pedagog för projektet på Vasamuseet, telefon 08- 519 548 39.
Maria Gustafsson, klasslärare för klassen FBK 6-9 (förberedelseklass) Grindtorpsskolan, telefon 0733-32 08 59.
 

Frågor & svar