Överintendent Robert Olsson slutar efter nio framgångrika år

Överintendent Robert Olsson slutar efter nio framgångrika år
Överintendent Robert Olsson slutar efter nio framgångrika år

2015-01-30

På fredag arbetar Robert Olsson sin sista dag som högsta chef för Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona, detta efter nio år som överintendent för Statens maritima museer. Robert kan summera en helt enastående resa och utveckling för de tre museerna och har varit en uppskattad chef som genomfört många förändringar och startat flera framgångsrika samarbeten.

På fredag arbetar Robert Olsson sin sista dag som högsta chef för Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholmoch Marinmuseum i Karlskrona, detta efter nio år som överintendent (motsvarande generaldirektör) för Statens maritima museer.

Robert kan summera en helt enastående resa och utveckling för de tre museerna och har varit en uppskattad chef som genomfört många stora förändringar och startat ett flertal framgångsrika samarbeten.

Bland annat

 • ökat Vasamuseets besöksantal med drygt 36 %, (från 892 892 besökare 2005 till 1 220 429 besökare 2014)
 • de tre museernas besöksantal sammanslaget ökat 45 % (från 1 168 892 besökare 2005 till 1 698 673 personer 2014)
 • myndighetens omsättning ökat från 187 miljoner 2005 till 271 miljoner förra året.
 • skapat en arbetsplatsvision, (nytt begrepp) som innehåller både värdegrund och verksamhetsvision, med en stark övertygelse om att de båda är beroende av varandra för att lyckas.
 • skapat ett nytt innovativt forskningssamarbete med Stockholms universitet, CEMAS, centrum för maritima studier,http://www.historia.su.se/cemas
 • första kulturarvsinstitutionen som skapade ett eget traineeprogram för att utveckla chefer och specialister
 • mottagit ubåten Neptun och skapat en helt ny besöksattraktion, en ubåtshall intill Marinmuseum i Karlskrona
 • byggt ut Vasamuseet för att kunna ta emot ännu fler besökare och minska köerna som ringlar långa en stor del av året.
 • första kulturarvsmyndigheten med ett miljöarbete som ISO-certifierats enligt ISO 1400
 • har skapat ett samverkansavtal mellan fack och arbetsgivare
 • har 10 män och 13 kvinnor i chefsgruppen.

Vill du komma i kontakt med Robert finns han på telefonnummer 08-519 549 99 eller 070-665 69 24.

Eller kontakta informatör Martina Siegrist Larsson 08- 519 548 45 om du har frågor eller vill ha bilder.

Till toppen