Riksbankens Jubileumsfond stöttar skeppet Vasa med 10 miljoner

Skeppet Vasa med hjärta
Foto: Lovisa Brämming, Vasamuseet/SMTM.

2024-05-31

Riksbankens Jubileumsfonds (RJ) styrelse har beslutat bidra med 10 miljoner kronor till den nya stödkonstruktion som behövs för att bevara skeppet Vasa för framtiden.

Forskning och konservering har varit en del av skeppet Vasas historia ända sedan bärgningen år 1961. Det har blivit en del av den tvärvetenskapliga konserveringsforskningen, där naturvetenskapliga, medicinska och tekniska metoder används för att analysera och bevara kulturarvsmaterial. Forskningsområdet har utvecklats starkt i Sverige och resulterat i nya arbetssätt för att hantera museiföremål.

RJ:s styrelse tog redan i början av 2000-talet beslut om ett bidrag till Vasamuseets arbete med träkemiska analyser av Vasa. Nu har styrelsen fattat beslut om ännu ett viktigt och angeläget bidrag – till Vasas nya stödkonstruktion. Kemisk nedbrytning av träet har gjort att skrovet, byggt i ek på 1620-talet, har tappat mycket av sin styrka. Vidare belastar den nuvarande stöttningen, som byggdes i början av 1960-talet, skeppets svagare delar och dessutom lutar skeppet alltmer åt babord. Därför byggs nu en ny yttre och inre stöttning.

Stöttningen av Vasa kan jämföras med konserveringen av historiska byggnader, som att bevara Norges stavkyrkor. Den nya stödvaggan blir också intressant för andra länder med liknande skepp, exempelvis skeppet Mary Rose i Portsmouth och vikingaskeppen i Oslo.

– Vasa är unik, ett välbevarat skepp som ger kunskap om den tidens liv och samhälle. Det är ett spektakulärt museiföremål som vi alla behöver ta ett gemensamt ansvar för, säger Marika Hedin, vd på RJ.

Den nya stödkonstruktionen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet. Museet behöver hjälp med finansieringen och har därför en insamling som vänder sig till allmänheten, donatorer och sponsorer.

– Vi är mycket glada för det bidrag vi nu får från RJ. Det gör att vi kommer en bit på vägen men vi har fortfarande stort behov av ytterligare finansiering. Vi söker därför fler donatorer och sponsorer som vill hjälpa oss att rädda och bevara skeppet för framtida generationer, säger Jenny Lind, museichef på Vasamuseet.

Vasamuseet ingår i myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, men finansieras helt av egna intäkter, framför allt biljettintäkter. Intäkterna räcker inte till både ordinarie verksamhet och finansiering av den nya stöttningen.

Faktaruta Projekt Stötta Vasa

Skeppet Vasa är ett världsunikt kulturarv som lockar drygt en miljon besökare från hela världen varje år. Den stöttning som Vasa ligger i sedan 1960-talet måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år. Byggstart skedde i april 2024 och den 29 maj monterades den första stödvaggan.

Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 vaggor med en led under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än idag. När allt är klart kommer det yttre stödet att vara kompletterat även med en inre stöttning, som ett slags skelett. Den inre stöttningen kommer gå från kölen ända upp till övre däck. Den ska hjälpa till att bära av lasterna från däck och däcksbalkar med syftet att bromsa rörelserna i skrovet.

Vasamuseet kommer vara öppet som vanligt under hela byggtiden och byggarbetet kommer att pausas under sommaren. Projektet Stötta Vasa beräknas vara klart år 2028 – lagom till 400-årsdagen för Vasas första och enda seglats.

Hjälp till att stötta Vasa

På Vasamuseets webbplats finns information om hur alla som vill kan stötta Vasa genom att swisha en gåva och hur man kontaktar museet vid större donationer eller företagssamarbeten. Gåvorna går oavkortat till Vasas stödstiftelse Vasa Rediviva som vidareförmedlar samtliga donationer till projektet Stötta Vasa.

https://www.vasamuseet.se/om-vasamuseet/stotta-vasa

Presskontakter Vasamuseet

Catrin Rising, kommunikatör, telefon: 0737-351602, e-post: catrin.rising@smtm.se  
Maria Skuldt, kommunikatör, telefon: 0734-01 31 95, e-post: maria.skuldt@smtm.se

Presskontakt RJ

Hanna Köllerström, kommunikationsansvarig, telefon: 0709-651608, e-post: hanna.kollerstrom@rj.se

Frågor & svar