Så har skeppet Vasa blivit fem ton lättare - pressträff med ombordgång

Bultbyte på skeppet Vasa
Bultbyte på skeppet Vasa

2016-05-31

Följ med oss ombord och se hur det går till när skeppet Vasas bultar byts ut! Pressträff i morgon, 1 juni. Pressträff i morgon, 1 juni, anmäl dig idag.

Följ med oss ombord och se hur det går till när skeppet Vasas bultar byts ut! Pressträff i morgon, 1 juni, anmäl dig idag.

Efter fem års unikt samarbete mellan kultur- och näringsliv har nu hälften av skeppet Vasas drygt 5000 rostiga bultar bytts ut – och ersatts med specialkonstruerade, höglegerade bultar från Sandvik.

Arbetet har noggrant utvärderats och resultatet är glädjande – tack vare Sandviks bultar har Vasaskeppet både blivit mer stabilt och fem ton lättare.

Det motsvarar vikten av en vuxen elefant!

Följ med oss ombord och se hur det går till när bultarna byts ut!

På plats finns Sandvik Materials Technologys VD Petra Einarsson, materialexperten Jan Haraldsson, tekniker Maria Bodell, Vasamuseets chef Lisa Månsson, Statens maritima museers överintendent Leif Grundberg, samt representanter från teamet som byter bultarna.

Pressträffen äger rum 1 juni klockan 09:00 på Vasamuseet. Frukost serveras från klockan 08.45.

Eftersom skeppet är känsligt behöver vi på förhand veta hur många som kommer att gå ombord, så anmäl dig senast 31 maj till martina.siegrist.larsson@maritima.se, eller ring 08-519 548 45.

Varmt välkomna!


Fakta/Bakgrund:

Det var 2011 som Vasamuseet och Sandvik Materials Technology inledde ett långsiktigt forsknings- och utvecklingssamarbete för att rädda nationalklenoden Vasa.

Bakgrunden var att Vasamuseet upptäckt skador i den åldrade träkonstruktionen och började se sig om efter någon som kunde garantera skeppets livslängd i ytterligare minst hundra år. Valet föll på Sandvik. Under resans gång har materialspecialister från Sandvik Materials Technology, i ett unikt samarbete med Vasamuseet, varit behjälpliga i allt från inledande materialdiskussioner till mätningar och utvärderingar.

Frågor & svar