Sandvik hjälper till att rädda skeppet Vasa genom FoU-samarbete med Vasamuseet

1. Bultarbete på Vasa
Anneli Karlsson, SMM.

2011-03-10

En viktig del av samarbetet mellan Vasamuseet och Sandvik är att ersätta 5 000 järnbultar på Vasa, en del av Sveriges kulturarv, med unika bultar i mycket avancerade stålmaterial från Sandvik. Dessa material används normalt inom den mycket krävande olje- och gasindustrin.

En viktig del av samarbetet mellan Vasamuseet och Sandvik är att ersätta 5 000 järnbultar på Vasa, en del av Sveriges kulturarv, med unika bultar i mycket avancerade stålmaterial från Sandvik. Dessa material används normalt inom den mycket krävande olje- och gasindustrin.

Vasa sjönk i samband med sin jungfrufärd 1628 kort efter det hon lade ut från kaj. År 1961 bärgades det och restaurerades varsamt. Sedan dess är Vasamuseet en av Stockholms mest populära turistattraktioner, med mer än 1,1 miljoner besökare per år.

Forsknings- och utvecklingssamarbetet mellan Vasamuseet och Sandvik beräknas pågå i drygt fem år. Under denna tid planerar man att ersätta merparten av de 5 000 järnbultarna från början av 1960-talet med unika bultar i mycket avancerade stålmaterial från Sandvik som klarar de allra mest krävande miljöerna. De nuvarande bultarna valdes på grund av sin styrka och hållfasthet, men det har visat sig att de reagerar med ämnen i luften och orsakar kemisk erosion, vilket skadar det omgivande träet.

Efter de inledande samtalen mellan Vasamuseet och Sandvik för två år sedan gjordes ytterligare undersökningar av de nuvarande bultarna och potentiella ersättningsmaterial. Från Vasamuseets sida var det viktigt att testa de olika materialens tålighet och lämplighet, vilket gjordes i samband med att 200 bultar byttes ut. Till slut stod valet mellan kolfibermaterial och höglegerade rostfria stålmaterial från Sandvik.

”Vi valde de höglegerade rostfria stålmaterialen från Sandvik eftersom de visade sig vara lämpligast och mest användbara och, ur vårt perspektiv, lättast att arbeta med”, förklarar Magnus Olofsson, chef för Vasaenheten. ”Med kolfiber tog det längre tid att byta ut bultarna än med materialet från Sandvik.”

Att byta ut bultarna är en komplicerad procedur. Vasamuseet måste hålla öppet som vanligt, så att intäkterna från besökarna fortsätter att komma in. Dessa intäkter är mycket viktiga för att finansiera det fortsatta bevarandet av skeppet.

Arbetet får absolut inte ge upphov till några rörelser i skeppet som skulle kunna äventyra dess struktur, vilket gör det till en tidskrävande process. Planen är att byta ut tre bultar åt gången på ett och samma område och maximalt sex bultar per dag. Det övergripande målet är att ersätta cirka 1 000 bultar per år.

”Ersättningsbultarna måste uppfylla mycket strikta materialkrav”, berättar Jan Haraldsson, forskningschef för skärande bearbetning, inom Sandvik Materials Technologys stålforskning. ”De måste dessutom hålla länge, i minst 100 år, och vara icke-frätande, säkra och starka, men ändå tillräckligt flexibla för att passa in i bulthål som kan ha deformerats med tiden – allt för att se till att Vasa bevaras i tusen år till, vilket är vårt långsiktiga mål.”

”Varje bult från Sandvik består av sju eller åtta separata delar, bland annat bultrör, gängstång, åtdragare, packningar och fjädrar. Bultarna är dessutom olika långa, vissa upp till två meter”, förklarar Björn Larsson, marknads- och försäljningschef för Sandviks Tubular Products i Sverige.

”Vi använder särskilda material av superduplextyp, och Sandviks egenutvecklade material SAF 2707HD®, ett avancerat rostfritt stålmaterial av hyperduplextyp.”

”Det tar olika lång tid att byta ut bultarna”, förklarar Anders Ahlgren, ingenjör och projektsamordnare på Vasamuseet. ”Vinkeln på många av bulthålen är problematisk. I vissa fall är det omgivande träet dessutom så illa åtgånget att det först måste rengöras och rustas upp innan den nya bulten kan monteras.”

Med ett mekaniskt verktyg från Sandvik dras den sönderrostade järnbulten ut försiktigt. Därefter rengörs bulthålet och eventuell rost och lera från havsbottnen tas bort, och samma mekaniska verktyg används sedan för att montera de nya bultarna i rostfritt stål.

Sandvik och Vasamuseet enades om att man efter att ha monterat de första 1 000 bultarna bör hålla uppsikt över en rad kritiska faktorer såsom själva bulten, det omgivande träet och den monterade bultens rörelser under en viss period.

En analys av dessa faktorer kan sedan användas för att bedöma hur projektet framskrider och om det behöver göras några justeringar.

”Att få möjlighet att testa våra material i en så noggrant kontrollerad miljö som Vasa utgör är mycket viktigt för oss”, säger Olle Wijk, forskningschef vid Sandvik Materials Technology. ”Projektets tidsramar ger oss en unik möjlighet att följa materialet på ett sätt som hade varit näst intill omöjligt att efterlikna på konstgjord väg.”

”Vårt samarbete med Sandvik syftar till att bevara Vasa i tusen år till, något som borde vara helt rimligt med tanke på de arbeten som utförts på andra träkonstruktioner, exempelvis träkyrkor i Norge”, berättar Marika Hedin, chef för Vasamuseet.

”Vi har ett team med tio personer som arbetar heltid med att se till att skeppet bevaras. Med ett så pass gammalt skepp är det ett nödvändigt, kontinuerligt arbete. Det är ett nöje att samarbeta med Sandvik, inte minst eftersom det finns flera likheter mellan Sandvik och såväl skeppet som Vasamuseet – både Sandvik och Vasa byggdes med ett tydligt internationellt fokus med hjälp av den tidens senaste teknik, och i dag tar Sandvik och Vasamuseet på nytt hjälp av den senaste tekniken för att bevara skeppet i tusen år till.”

Presentationen av detta samarbetsprojekt råkar sammanfalla med 50-årsfirandet av bärgningen av Vasa. Vasa bröt vattenlinjen i april 1961 och firandet av detta börjar i april och fortsätter under resten av 2011. Nästa år, 2012, firar Sandvik dessutom sitt 150-årsjubileum.

För mer information, vänligen kontakta:

Sandvik

Peter Gossas, VD för affärsområde Sandvik Materials Technology.
 +46 26 263628, + 46 70 5953728, e-post: peter.gossas@sandvik.com

Björn Larsson, marknads- och försäljningschef för Sandvik Sverige, Tubular Products.
+46 87930596, +46 70 5174136, e-post: bjorn.larsson@sandvik.com.

Lena Berg, kommunikationschef, Sandvik Materials Technology.
+46 26 263111, +46 70 6338308, e-post: lena.berg@sandvik.com.

Webbsida: www.smt.sandvik.com


Vasamuseet

Dr. Marika Hedin, chef för Vasamuseet.
+46 70 8418919, e-post: marika.hedin@maritima.se.

Magnus Olofsson, chef för Vasaenheten.
+46 70 9595060, e-post: magnus.olofsson@maritma.se.

Webbsida: www.vasamuseet.se


En video av hela presskonferensen kommer att finnas tillgänglig på Sandviks webbsida www.smt.sandvik.com på fredag 11 mars.


Utgivet av:
NC Creative Group
51 Station Road, Solihull           
West Midlands B91 3RT
UK
Tel: +44 (0)121 711 6510
Fax: +44 (0)121 711 6511
Kontakt: Terry Forsythe
E-post: terry@ncreativegroup.com

På uppdrag av: 
Sandvik Materials Technology
811 81 Sandviken
Sverige
Tel: 026-26 00 00
Fax: 026-25 17 10
Internet: www.smt.sandvik.com/tube

Till toppen