Sjundeklassare från Botkyrka blir Vasaguider för en kväll

Unga visar Vasa: Elever från skolan Kastanjen guidar på Vasamuseet
Cecilia Nordstrand

2019-11-29

Det är tredje gången gillt för Unga visar Vasa – ett samarbetsprojekt mellan Vasamuseet och en klass i en av Stockholms förorter. Syftet är att eleverna ska lära känna Vasamuseet och projektet avslutas med att eleverna guidar sina anhöriga och vänner. Genom eleverna får även deras närstående en anledning att besöka museet.

Unga visar Vasa Elever frn skolan Kastanjen guidar p Vasamuseet

Onsdagen den 27 november var det avslutning och uppguidning på Vasamuseet för en klass 7 från skolan Kastanjen, som ligger i Botkyrka i södra Stockholm. Under höstterminen 2019 har klassen deltagit i projektet Unga visar Vasa.

Projektet har handlat om att elever ska lära känna Vasamuseet genom en process där de har arbetat utforskande och praktiskt med flera ämnen samtidigt – historia, svenska och bild. Det avslutades med att eleverna var guider på museet för en kväll för sina inbjudna anhöriga. Under kvällen berättade de om Vasa och Vasas historia, men även om sitt eget arbete som de gjort under projektet. Temat den här terminen var makt – skulpturer och berättelser.

– Tillsammans har vi funderat över vad Vasas skulpturer förmedlar och vi har letat efter olika teman. Var och en har valt ut en skulptur att lära sig mer om, vilket var en del i deras guidemanus, berättar Emilie Börefelt som är pedagog på Vasamuseet och projektledare för Unga visar Vasa.

Unga visar Vasa är ett både lekfullt och intressant sätt för elever att lära sig mer om historia. Lärarna märker också att eleverna blir inspirerade av att få något konkret att jobba med. Genom projektet bygger dessutom Vasamuseets pedagoger relationer med en skola och en klass på ett sätt de inte kan göra när de träffar en klass bara en gång.

– Vi märker att eleverna blir mer och mer hemma här på Vasamuseet när de har varit här några gånger. Att det inte är något konstigt för dem att ta sig hit, de känner snart museet. De blir museivana helt enkelt, vilket också är ett av målen med projektet, säger Emilie.

Planen är att Unga visar Vasa ska vara ett projekt som går en gång varje termin. Hittills har två Botkyrka-skolor deltagit, Grindtorpsskolan och Kastanjen. I framtiden breddas kanske samarbetet till andra områden och skolor.

– Jag hoppas och tror att eleverna genom det här projektet känner sig väldigt stolta och stärkta och att tiden med oss på Vasamuseet blir något de bär med sig länge. De här eleverna blir ambassadörer för Vasamuseet, i sina familjer och i sina närområden.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör Vasamuseet, telefon: 08-519 558 47.
Emilie Börefelt, som är ansvarig pedagog för projektet Unga visar Vasa på Vasamuseet, telefon 08-519 548 39.

Till toppen