Skeppet Vasas däcksplankor flyttar ut

En av Vasas däcksplankor tas ut genom en kanonport.
Anneli Karlsson/Vasamuseet/SMTM

2022-05-25

Ett antal däcksplankor har nu lyfts ut från skeppet Vasa. Anledningen är att Vasa behöver ny stöttning och planken tas bort för att göra plats för en stödkonstruktion.

Skeppet Vasa sjunker. Sakta men säkert rör hon sig nedåt och utåt – en knapp millimeter per år. Dessutom blir träet i skeppet allt ömtåligare och bryts långsamt ner. Därför behöver Vasa ny stöttning. Sedan flera år tillbaka pågår därför projektet Stötta Vasa, som bland annat syftar till att bromsa rörelser minimera belastningen på träet i skeppet.

Forskning visar att dagens yttre stöttning av skeppet inte räcker. Lösningen är att bygga en ny yttre stöttning som passar Vasa bättre än dagens. Därefter byggs en inre stöttning, som kommer vila på den yttre stöttningen.

 – Det här är plankor som har legat på Vasa ända sedan hon byggdes och de har av naturliga skäl aldrig tidigare lämnat skeppet. Det är tråkigt som sjutton att riva upp den här miljön som vi har därinne, samtidigt som det skulle vara etter värre att borra stora hål i originaldelarna. Vi vill bevara så mycket som möjligt av Vasa, säger Jacob Jacobson, chef för samlingsenheten på Vasamuseet.
 
På Vasas övre och undre batteridäck har plankor lossats i två stråk på var sin sida om däckets mitt. Att få ut plankorna från skeppet har inneburit utmaningar. För att undersöka hur så långa föremål kan flyttas på Vasa gjorde timmermännen experiment med en ny planka. Eftersom skeppet är långt så blir det en hel del plank det handlar om. 

– Planken från övre batteridäck har till en början behövts flyttas upp på väderdäck, för att över huvud taget kunna lyftas av skeppet. De plank som skulle ut från undre batteridäck har vi tagit ut via en av kanonportarna på styrbordssidan säger skeppstimmerman Robert Jonsson och fortsätter:

– De är inte så många, men de är väldigt långa. Av de vi lyft upp var den längsta närmare elva meter.
Det här är första och sista gången som plankorna tas bort ur sitt läge på skeppet.

De plankor som nu lämnat Vasa för första gången sen 1600-talet kommer idag att transporteras vidare och magasineras tillsammans med andra föremål från Vasa.

Till hösten väntar nästa steg, när plankor från trossdäck, ännu längre ner i skeppet, ska lyftas ut och ge plats åt de kommande stöttorna.
 
– Det blir ännu med komplicerat, säger Robert Jonsson, men vi kommer att lösa det också. 

Ladda ner bilder och filmer från plankflytten nedan!

För ytterligare information, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 0737-35 16 02
E-post: catrin.rising@smtm.se

 

Frågor & svar