Soppor och te med föredrag på Vasamuseet i höst

Afternoon Tea på Vasamuseet
Foto: Siri Beer Bohman, Vasamuseet.

2017-09-17

Vasamuseet fortsätter programsatsningen med att berätta spännande historier med anknytning till skeppet Vasa ur nya perspektiv. Ett tema under hela 2017 är att undersöka de fem nationella minoriteternas eventuella koppling till skeppets historia.

Vasamuseet fortsätter programsatsningen med att berätta spännande historier med anknytning till skeppet Vasa ur nya perspektiv. Ett tema under hela 2017 är att undersöka de fem nationella minoriteternas eventuella koppling till skeppets historia.

Soppföredrag på onsdagskvällar
Soppan serveras tillsammans med spännande föredrag med fokus på romers och judars närvaro, eller icke-närvaro, i det tidigmoderna Sverige.

20 september kl. 18.00
Några kapitel ur romernas svenska historia

Såväl Stockholms stads tänkeböcker som Swensk Cröneka av Olaus Petri berättar att romer för första gången kom till Stockholm på Sankt Mikaels dag den 29 september år 1512. Ett trettiotal familjer väckte då stor uppmärksamhet med annorlunda kläder och ett språk som ingen stockholmare kände igen. Föredrag av och med Kimmo Granqvist, professor i romska studier vid Södertörns högskola och universitetslektor i romska språk och kultur vid Helsingfors universitet.

11 oktober kl. 18.00
Judar i stormaktstidens Sverige
Under året har Vasamuseet och Judiska Museet tillsammans letat efter spår av judisk existens i och kring bygget av Vasa. Om villkoren för de judar som kom till Sverige på 1600-talet och hur det var när judar fick börja vara judar, berättar Christina Gamstorp, museichef Judiska Museet.

Afternoon tea med föredrag på fredagseftermiddagar
Lyssna till spännande föredrag och mingla på ett klassiskt teparty. Till föredraget serveras te med scones, marmelad, ost, chokladkanonkula och frukt.

29 september kl. 15.30
Romska röster
Hans Caldaras, artist och författare, har under många år ägnat sig åt att sprida kunskap om romsk historia, musik och kultur. Tillsammans med musikerna i ”Roma Hot Band” bjuder Hans på rytm, passion, nerv och skönhet med röster från en värld som finns mitt ibland oss, men ändå inte.

27 oktober kl. 15.30
Judisk mat i svenskt kök

Eva Fried, författare till boken ”Judisk mat i svenskt kök – mat, minnen och tradition”, berättar om kosherhushållets mysterier och förklarar de matsymboler som utmärker de judiska helgerna. I olika minnesskildringar berättar Eva om den judiska matens långa och krokiga väg genom Europa, till det svenska matbordet.

1 december kl. 15.30
Samer och Vasa

I bokföringen från Skeppsgården mellan åren 1625 och 1626, nämns en man vid namn Lapp Mas. Han arbetade som inköpare för skeppsbyggmästaren Henrik Hybertssons räkning, vilket antyder att samer under Vasas tid hade fler karriärmöjligheter då än 100 år senare. Föredrag med Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.

För fullständigt program se: www.vasamuseet.se

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-519 558 47
E-post: catrin.rising@maritima.se

Frågor & svar