Stor ökning av barn och unga på Vasamuseet år 2018

Besökare på Vasamuseet
Anneli Karlsson / Statens maritima museer

2019-01-04

En markant ökning av skolelever och fortsatt många turister är en del av resultatet när Vasamuseet räknar samman 2018 års besökssiffror. Skolklasser som bokat och deltagit i ett pedagogiskt program på Vasamuseet ökade med 36 procent under 2018 och sett till antalet elever som deltagit i pedagogiska program är ökningen hela 49 procent. Skolklassbesök via Skype har ökat med 23 procent.

Pedagogen Camilla berttar om skeppet Vasa vid en familjevisning

– Jag är väldigt glad över att så många skolklasser väljer att komma till Vasamuseet som en del i undervisningen. Extra gott känns det att våra pedagogledda program via Skype gjort skeppet tillgängligt för skolklasser som inte har möjlighet att göra resan till Stockholm, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson och fortsätter:

– Under flera års tid har vi satsat mycket på våra pedagogiska program, bland annat genom att öka utbudet. De fina siffrorna visar att det uppskattas av skolorna.

Ett pedagogiskt program på Vasamuseet är ett bokat besök med en museipedagog och finns från förskola till och med gymnasium. Samtliga program är kostnadsfria. Många skolklasser besöker också museet på egen hand och de senaste åren har alla slags skolbesök sammanlagt ökat något år från år. Det totala antalet elever som besökt museet har ökat med 3 procent, från 44210 elever år 2017 till 45459 år 2018.

Totalsiffran landar år 2018 på 1 487 983 besökare för Vasamuseet. Det är nästan lika många som under rekordåret 2017 när 1 495 760 personer valde att besöka museet. Trots 0,5 procents nedgång totalt sett, blev det ändå besöksrekord under fyra av årets månader: februari, mars, maj och september. Mars sticker ut med en 25-procentig ökning jämfört med 2017, vilket troligen beror på att påsken inföll i mars. Sommarmånaderna juni till augusti var de näst mest besökta i museets 28-åriga historia.

Den största andelen besökare är fortfarande turister från när och fjärran och årets allra sista besökare var ett par från Schweiz som valde att besöka Vasamuseet på nyårsafton.

Totalt har Vasamuseet tagit emot drygt 28 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990, hela 28 628 106 för att vara exakt. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har över 40 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-519 558 47
Mobil: 0737-35 16 02
E-post: catrin.rising@maritima.se

Lisa Månsson, chef Vasamuseet
Telefon: 08-519 548 30
E-post: lisa.mansson@maritima.se

Till toppen