Teckenspråk nytt språk på Vasamuseet

2009-09-18

Vasamuseet lägger nu till ytterligare ett språk på sina guidade turer och pedagogiska program: teckenspråk. Sista helgen i varje månad kommer museet erbjuda en kostnadsfri pedagogisk barnverksamhet på teckenspråk samt en guidad tur runt museet. För den som istället väljer att förboka teckentolkarna gäller samma pris som till de andra språken.

Vasamuseet skiljer sig från andra ställen där liknande satsningar gjorts eftersom museet valt att utbilda guider som själva har teckenspråk som första språk. Utbildningen har skett i samarbete med Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting.

- Teckenspråk är inte ett hjälpmedel utan ett språk och en kultur, därför har vi utbildat tre teckenpedagoger och guider som själva är döva. Det känns bra att vi nu äntligen kan lägga till teckenspråket, vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor, säger museichef Marika Hedin.

Mer information:

Peter Rydebjörk, guideansvarig: 08-519 548 64, peter.rydebjork@maritima.se

Carina Ostenfeldt, producent och projektledare: 070 -110 56 13, carina.ostenfeldt@maritima.se

Jenny Rosenius, informationsavdelningen: 08 - 519 549 50, jenny.rosenius@maritima.se

Kostnadsfri öppen pedagogisk verksamhet på teckenspråk: kl 13.00 sista lördagen i varje månad.

Kostnadsfri guidad tur på teckenspråk: kl 13.00 sista söndagen i varje månad.

På www.vasamuseet.se finns korta filmavsnitt där en tolk på teckenspråk berättar om regalskeppet Vasa.

Vasamuseets satsning på teckenspråk är en del av projektet "Alla Ombord! - det salutogena museet". De pedagogiska programmen hålls i ett rum som ger en helhetsupplevelse för alla sinnen. Dessutom har Vasamuseet som första museum i världen tagit fram en situationskarta i bliss - ett system av symboler där ord och begrepp respresenteras av bilder. Mer information om projektet finns på www.allaombord.se.

"Alla Ombord! - det salutogena museet" stöds av Allmänna Arvsfonden och är ett samarbete mellan Statens maritima museer, RBU/Stockholms län, Rädda Barnen, Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handisam. Målet är att alla barn och unga med olika funktionsmöjligheter ska kunna tillgodogöra sig, uppleva och aktivt delta i den pedagogiska verksamheten på jämställda och värdiga villkor.

Till toppen