Under Vasas plankor döljs hantverkarnas skicklighet

​Under Vasas plankor döljs hantverkarnas skicklighet
​Under Vasas plankor döljs hantverkarnas skicklighet

2016-04-28

Timmerarbeten som har krävt stort hantverkskunnande. Smarta lösningar som har tänkts ut efterhand. När däcksplankorna inuti Vasa för första gången har lyfts bort framträder spåren som skeppsbyggarna lämnat efter sig.

Sedan 2011 pågår det omfattande arbetet med att byta ut bultarna som håller ihop skeppet Vasa. I ett samarbete med företaget Sandvik ersätts de gamla rostiga bultarna som monterades på 1960-talet med hypermoderna stålrör som gör skeppet både lättare och stabilare.

För att det ska bli enklare för personalen som byter bultarna har däcksplankor tagits bort inuti Vasa. Det är på den delen av skeppet som kallas för trossdäcket och där takhöjden inte ens når upp till en meter.
– Det är med allra största sannolikhet första gången sedan Vasa byggdes på 1600-talet som någon flyttar på de här gamla furuplankorna. Nu när de är borta kan vi stå upp och jobba med bultarna. Det underlättar mycket, säger Anders Ahlgren som är ingenjör på Vasamuseet.

När plankorna successivt har tagits bort har nya spännande upptäckter gjorts. Spåren efter timmermännens arbetsmetoder har enligt Anders Ahlgren blivit tydliga. Ibland på ett sätt som verkligen visar skillnaderna mellan dåtidens skeppsbyggeri och hur det görs nu för tiden.
– Vi kan se att några exempelvis har byggt färdigt en del av skeppet, men sedan har samma arbete delvis rivits upp för att andra delar av skeppet ska kunna byggas. Det kan verka som onödigt dubbelarbete men var kanske det snabbaste sättet. Så fungerade den holländska skeppsbyggnadstekniken som Vasa är konstruerad efter, förklarar han.

Snart ska plankorna åter sättas tillbaka igen och sedan kommer de med allra största sannolikhet att sitta på plats i många år framöver. Men lärdomarna består. 
– Det fanns inga färdiga ritningar utan skeppet växte fram efterhand. Så byggde man på den tiden. Det vi har sett är att detta ställde höga krav på timmermännen. De var tvungna att lösa avancerade problem under arbetets gång, säger Anders Ahlgren.

Kontaktpersoner
Anders Ahlgren, ingenjör
anders.ahlgren@maritima.se
08-519 558 44

Joakim Johansson, kommunikatör
joakim.johansson@maritima.se
0455-35 93 53

Frågor & svar