Upphandling klar

Skeppet Vasa med nuvarande stöttning
Foto: Anneli Karlsson, Vasamuseet/SMTM.

2024-01-18

Upphandlingen om att få bygga skeppet Vasas nya stöttning i stål är nu klar. Uppdraget går till familjeföretaget Hjalmarssons Bygg- och Industrisvets AB i Sölvesborg.

Den stödvagga som skeppet Vasa på Vasamuseet vilar i idag klarar inte längre att stötta skeppet på ett bra sätt. Vasa kommer därför få en ny stöttning i form av en ny yttre stödvagga och ett inre skelett, allt i stål. Den nya stöttningen baserar sig på många års forskning och kommer hjälpa till att bromsa skrovets rörelser och säkra bevarandet av skeppet på lång sikt.

Statens maritima och transporthistoriska museer, som Vasamuseet ingår i, har genomfört en upphandling om att bygga den nya stöttningen. Uppdraget går till Hjalmarssons Bygg- och Industrisvets AB i Sölvesborg och innebär att de ansvarar för att under 3–4 år leverera en ny stöttning i stål till skeppet. Uppdraget kommer att utföras i nära samarbete med projekt Stötta Vasas projektgrupp.

Mer information om projektet Stötta Vasa finns på Vasamuseets webbplats,
https://www.vasamuseet.se/utforska/forskning/stottning

Presskontakt

Maria Skuldt, kommunikatör, telefon 0734-01 31 95, e-post maria.skuldt@smtm.se

Frågor & svar