Vårens soppföredrag och Afternoon tea på Vasamuseet

​Vårens soppföredrag och Afternoon tea på Vasamuseet
​Vårens soppföredrag och Afternoon tea på Vasamuseet

2017-01-17

Vårens programverksamhet på Vasamuseet är en djupdykning i 1600-talet och en satsning för att lyfta nya perspektiv. Under året kommer de fem nationella minoriteternas koppling till skeppets historia undersökas. På det här sättet vill vi levandegöra den samtid som skapade skeppet Vasa.

Vårens programverksamhet på Vasamuseet är en djupdykning i 1600-talet och en satsning för att lyfta nya perspektiv. Under året kommer de fem nationella minoriteternas koppling till skeppets historia undersökas. På det här sättet vill vi levandegöra den samtid som skapade skeppet Vasa.

Soppföredrag tre onsdagskvällar
Onsdagssoppan serveras tillsammans med spännande föredrag med fokus på samers, sverigefinnars och tornedalingars närvaro, eller icke närvaro, i det tidigmoderna Sverige.

18 januari kl. 18.00
När svenskarna skulle kristna samerna

Under 1600-talet betraktas jojken som "helvetets uttryckssätt" av svenska präster, som i de norra stiften dokumenterar samiskt leverne.

– Jag vill visa på en annan historia, som visar de samiska berättelserna från dem själva, där vi får kännedom om relationerna till de som har makt, säger Krister Stoor, fil. dr. i samiska med inriktning mot kultur.

I sitt föredrag tar han avstamp i studien Lapponia från 1600-talet och de jojkar som finns i den, för att skildra förhållandet mellan svenska kyrkan och samerna via jojken.

8 februari kl. 18.00
Finskt i stormaktstidens Stockholm
Under 1600-talet blev Stockholm huvudstad till ett snabbt växande rike. Både riket och huvudstaden hade en mångkulturell karaktär. Finska talades av många i stormaktstidens Stockholm. Inflyttarna av den östra riksdelen utgjorde dock en mycket brokig skara: bland dem fanns välbärgade borgare, lärda präster, mindre bemedlade pigor och drängar, enkla båtsmän, bortrymda äkta män och andra brottslingar. Vissa hade det bra, medan andra fick försörja sig genom tjuvnad och prostitution eller genom att uppträda som helare och häxor.

Föredrag av Marko Lamberg, docent i nordisk historia vid Tammerfors universitet och expert på Stockholms äldre historia.

15 mars kl.18.00
Tornedalingar i stormaktstidens Sverige.
Det mångkulturella Tornedalen påverkades starkt av det svenska nationsbygget i Gustav Vasas anda. Tidigare öst-västliga handelsförbindelser styrdes nu om till ett syd-nordligt perspektiv. Staten och kyrkan startade en gemensam förändringsprocess, som lämnat synbara spår ända in i vår egen samtid.

Föredrag med Curt Persson, forskare, fil.dr i teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet

Afternoon tea på fredagseftermiddagar
Lyssna till spännande föredrag och mingla på ett klassiskt teparty.

27 januari kl. 15.30
Samisk mytologi i konstenLär dig mer om färg och form och synen på naturliga och övernaturliga väsen inom samisk mytologi och konst. Britta Marakatt-Labbas broderade mytologiska bilder är sprungna ur den samiska berättartraditionen. Precis som den samiska jojken, som kan växa i tonarter och enstaka ord, visar hennes bilder flera olika lager av berättande. Föredrag med Britta Marakatt-Labba, konstnär.

24 februari kl. 15.30
Bland finnjävlar och mumintroll
Följ med på en språkresa från Värmlands skogsfinnar via krigets hemliga samarbeten mellan Finland och Sverige och 60-talets rubriker om finnjävlar till dagens #vågafinskakampanj i sociala medier.

– Vi har varit som det osynliga barnet i Tove Janssons böcker. Vi blir allt mer synliga ju högre vi vågar höja vår röst och prata finska. Idag tycker våra barn att finska är coolt, säger Johanna Parikka Altenstedt

Föredrag med Johanna Parikka Altenstedt, journalist och historiker.

31 mars kl.15.30 Skogen är vårt hav
Tornedalska funderingar kring islossning och älvkatastrofer, nordliga ekar, och båtens betydelse i Norrbottens inland. Hur man bevarar sin historia genom muntlig berättartradition, och om varför vatten är det farligaste en svensk kan utsättas för.

Föredrag med Mikael Niemi, författare.

För fullständigt program se:www.vasamuseet.se

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör Statens maritima museer
Telefon: 08-519 558 47
E-post: catrin.rising@maritima.se

Frågor & svar