Världsunik utställning på Vasamuseet

Vasa
Karolina Kristensson, Statens maritima museer.

2013-11-20

Vad hände i världen under 1600-talet på Vasas tid? I december öppnar utställningen ”Samtidigt” på Vasamuseet - en utställning som inte liknar någonting som gjorts i Sverige eller någon annanstans.


När Vasamuseets nya utställningshall invigs i december, blir det med en utställning som handlar om världen under Vasas tid. Utställningen är ovanlig eftersom den genomgående tar ett globalt perspektiv på 1600-talets händelser. Svenska och utländska historiker har bidragit med de berättelser som utställningen bygger på.

Historia berättas på många olika sätt, ofta med politiska förtecken och ofta för att förklara en upplevelse av samtiden hos den som berättar. I Samtidigt prövas ett nytt sätt att skapa den
grundläggande berättelsen om världen på Vasas tid. Utställningen saknar föremål och består av historiska berättelser som med hjälp av digital utställningsteknik visualiserar viktiga sammanhang, personer och fenomen. I en interaktiv del kan besökaren fotografera sig själv och presenteras sida vid sida på en karta intill personer från 1600-talet. Kartan går även att hitta på Vasamuseets hemsida.

- Vi berättar i korta ordalag om olika historiska händelser. Det är fragment som ger en inblick i en dynamisk tid, 1600-1650. Med alla de möjligheter som dagens teknik innebär, erbjuder vi besökarna att sätta sig själva och sitt eget lands historia i relation till den svenska historien om Vasa, säger utställningsproducent Monika Frelin.

Att museer ska berätta och gestalta trovärdiga, angelägna berättelser är något Vasamuseet alltid hållit högt. Samtidigt är kunskap föränderlig, formad av sin samtid och geografiska plats. I Sverige är vi vana vid att historiker från Europa och Nordamerika skriver ”världens historia”. Det är ett historieberättande som utgår från idén om 1600-talet som inledningen till Europas världsdominans av handel och politik.

- Det blir lätt en snäv syn på världens historia, som vi vill bredda med denna utställning. Berättelser från länder med olika styrelseskick innebär också att historien anpassas till dagens politiska
situation. Tillsammans bildar alla dessa berättelser en mosaik över 1600-talet, en historia som inte alltid blir så bekväm, enkel och strömlinjeformad, säger museichef Marika Hedin.


Välkommen till pressfrukost 28 november kl 09.30 på Vasamuseet.
Vi bjuder på frukost från kl 9.15.

På plats finns:
Monika Frelin, utställningsproducent, Vasamuseet
Marika Hedin, museichef, Vasamuseet
Vanja Knocke, projektledare, Statens fastighetsverk
Anmälan görs till mathias.andersson@maritima.se


För mer information:

Monika Frelin, utställningsproducent
Tel: 08-519 549 15
Mobil: 0767-24 91 58
monika.frelin@maritima.se

Mathias Andersson, verksamhetsutvecklare
Tel: 08-519 548 79
Mobil: 070-509 48 79
mathias.andersson@maritima.se

Jenny Rosenius, redaktör
Tel: 08-519 549 50
Mobil: 070-819 51 55
jenny.rosenius@maritima.se


 


 

Till toppen