Vasamuseet – 20-åring med växtverk

Vasamuseet – 20-åring med växtverk
Foto: Stadsbyggnadskontoret. Montage: Johan Israelsson, Bleak AB.

2010-02-16

Nu skrivs program för att bygga om och ut Vasamuseet, Sveriges största attraktion för utlandsturisterna. Huset byggdes för 20 år sedan, dimensionerat för 600 000. Redan från start kom många fler och idag trängs här årligen över en miljon besökare.

Nu skrivs program för att bygga om och ut Vasamuseet, Sveriges största attraktion för utlandsturisterna. Huset byggdes för 20 år sedan, dimensionerat för  600 000. Redan från start kom många fler och idag trängs här årligen över en miljon besökare.

- Våra besökare brukar vara mycket nöjda med museet, men under högsäsong blir det tidvis för trångt. En ut- och ombyggnad skulle göra stor skillnad, säger museichef Marika Hedin.

I december lämnades "start-PM" för en detaljplan till Byggnadsnämnden. Ärendet prövas nu vidare av flera parter, och en antagen detaljplan kan förväntas i slutet av 2010. Sedan tar det ytterligare ett knappt år innan bygget kan påbörjas. Målet är att tillbyggnaden tas i bruk våren 2013.

Om- och tillbyggnaden beräknas kosta 100 miljoner kronor. Statens maritima museer, där Vasamuseet ingår, planerar att finansiera den hyreshöjning som blir följden med publikintäkter.

 - Det här är en av våra viktigaste prioriteringar under de närmaste åren, menar Robert Olsson, chef för Statens maritima museer.

Tillfälliga utställningar, en av flera förbättringar

Vasamuseet, som idag kan ta emot max 1600 besökare samtidigt, kan efter om- och tillbyggnad rymma 2000 besökare. Därmed hoppas man kunna korta köerna under högsäsongen och ge hundratusentals turister en bättre museiupplevelse. Ett löfte är bättre tillgänglighet för alla oavsett funktionsmöjlighet De flesta viktiga funktioner är placerade på entréplanet. I projektet ingår ombyggnad av befintliga lokaler och en tillbyggnad på ca 1600 kvm. Här ingår ny butik, entréhall med bättre utrymme för besöksgrupper, och dessutom ny hall för tillfälliga utställningar. Tillbyggnaden föreslås intill museets nuvarande entré, på mark som är en del av Galärparken.  Ytan upptas idag till stor del av en asfalterad parkväg.

Museets ursprungliga arkitekter står bakom tillbyggnaden

MånssonDahlbäck Arkitektkontor genom Göran Månsson och Marianne Dahlbäck, museets ursprungliga arkitekter, har anlitats för utformningen av den tänkta om- och tillbyggnaden. Vasamuseet byggdes under det sena 1980-talet efter en öppen nordisk arkitekttävling med 384 bidrag. Byggnaden, med Vasa i ständigt blickfång från husets alla nivåer, har uppmärksammats internationellt och blivit ett landmärke i Stockholm. Vasamuseet har också under senare år alltmer stärkt sin position som turistattraktion. I oktober 2009 fick museet det internationella priset "TRIP Global Award" och utsågs därmed till den bästa upplevelsen i Sverige av franska, tyska, engelska, holländska, italienska, ryska och amerikanska researrangörer. Samma år placerade Vasamuseet sig dessutom överst i popularitet i undersökningsföretagets ISI Wissings museienkät bland stockholmare.

Kontaktpersoner:
Marika Hedin, museichef, 0708 41 89 19
Maria B Andersson, informationschef, 070 514 48 67

Till toppen