Vasamuseet ökade antalet besökare under 2021 trots stängt i fyra månader

Skeppet från sidan
Karolina Kristensson, Statens maritima museer

2022-01-05

304 130 personer. Så många valde att besöka Vasamuseet under 2021 vilket är 67 procent fler än året innan. Hela 23 procent av besökarna var barn och unga.

Publiken till Vasamuseet strömmade till rejält under 2021. I alla fall jämfört med 2020 då 182 837 personer besökte museet. Det är fortfarande långt ifrån besökssiffrorna rekordåren före pandemin, när besöksantalet låg på runt 1,5 miljoner varje år.

– Det är väldigt roligt att så pass många valt att besöka Vasamuseet från det att vi öppnade igen i mitten av maj. Här har vi kunnat erbjuda våra besökare ett luftigt museum och ett tryggt och säkert besök och det ser vi också på besökssiffrorna, säger Vasamuseets chef Jenny Lind. 

Något som sticker ut i statistiken är att 23 procent av 2021 års besökare är barn och unga. Tidigare år har siffran legat mellan 13 och 15 procent, även om trenden med fler barn bland besökarna märktes redan år 2020 när 22 procent av besökarna var under 19 år. 

– Att våra unga besökare ökat är jag extra glad för. Berättelsen om Vasa engagerar människor i alla åldrar, menar Jenny Lind.

Den enda publika verksamhet som delvis fortsatt ungefär som före pandemin är museipedagogernas digitala träffar med skolklasser. Samtliga digitala skolprogram har varit fullbokade.

– Våra pedagoger har gjort skeppet Vasa och hennes historia tillgängliga för skolklasser i hela landet precis som de brukar. Under de månader museet varit stängt har de ibland kunnat ersätta ett inställt fysiskt skolbesök på Vasamuseet med ett digitalt, ibland har ett digitalt möte varit det klassen ursprungligen efterfrågat eftersom skolan inte finns i Stockholmsregionen, berättar Jenny Lind.

Det som märks mest under pandemiåren 2020 och 2021 är att utländska turister, som i normalfallet utgör runt 85 procent av Vasamuseets besökare, minskat rejält. 
Hur samhällets restriktioner varit utformade påverkar också, när restriktionerna har skärpts har besöken på museet minskat naturligt.

– Nu hoppas vi förstås att pandemin ska klinga av och att många människor från hela världen åter vill besöka Stockholm och Vasamuseet, avslutar Jenny Lind.

Totalt har Vasamuseet tagit emot drygt 30 miljoner besökare sedan museet öppnade 1990. Tillsammans med besöken på Wasavarvet, där skeppet stod innan det nuvarande museet slog upp sina portar, har drygt 42 miljoner personer sett skeppet Vasa sedan bärgningen 1961.

För ytterligare information och bilder, kontakta:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-51 95 58 47
Mobil:  0737-35 16 02
E-post: catrin.rising@smtm.se

Frågor & svar