Vasamuseet slog besöksrekord – igen

Besökare Vasamuseet
Foto: Statens maritima museer

2017-01-04

Vasamuseet fortsätter att öka i popularitet. Hela 1 341 676 personer besökte Vasamuseet under 2016. Därmed slogs toppnoteringen från år 2015 med 29 182 besökare – en ökning med 2,2 procent.

Vasamuseet har haft ökande besökssiffror alltsedan museet i sin nuvarande form öppnade år 1990. Jämfört med för tio år sedan är antalet besökare ungefär 40 procent fler.

- Jag är väldigt glad över att vi har så fina besökssiffror. Det visar att Vasamuseet har en engagerande berättelse som fortsätter att vara intressant och spännande för människor från hela världen, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Den största andelen besökare är turister från när och fjärran, men en tydlig ökning märks också vad gäller besökare till museets programaktiviteter riktat till lokala besökare. Dessutom har Vasamuseet under 2016 tagit emot ännu fler skolelever från hela Sverige än tidigare.

- Under 2016 tog vi bort avgiften för våra pedagogiska program för skolor och många skolor besöker oss även helt på egen hand. Skolor som inte kan resa till oss tar vi ibland emot via Skype. Jag är oerhört glad över att så många skolor väljer museet som en del i sin undervisning, avslutar Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Sammanlagt kom 1 341 676 personer till Vasamuseet under 2016.

Vasamuseets besökssiffror 2016 2015 2014
Totalt antal besökare 1 341 676 1312 494 1220 429
Vuxna 1 158 431 1021 990 926 030
Barn till och med 18 år 183 245 197 919 198 439
Totalt antal skolelever 42 591 37 265 31 138

För mer information, kontakta:

Lisa Månsson, chef Vasamuseet
Telefon: 08-519 548 30

Catrin Rising, kommunikatör Vasamuseet
Telefon: 08-519 5558 47, 073-143 16 01
E-post: catrin.rising@maritima.se

Frågor & svar