Vasamuseet tillgängliggör ytterligare för elever med NPF

Digitalt skolprogram
Foto: Emelie Börefelt, Vasamuseet/SMTM.

2023-10-25

För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, kan ett museibesök vara en svår utmaning. Nu släpper Vasamuseet förberedelsefilmer och ett nytt digitalt skolprogram för att hjälpa ännu fler skolbarn i hela landet över tröskeln till museet, både fysiskt och digitalt. De har tagits fram i nära samarbete med lärare i centrala särskilda undervisningsgrupper.

Vasamuseets pedagoger har lång erfarenhet av att ta emot elever med olika fysiska och kognitiva funktionsvariationer och arbetar för att ännu fler elever ska kunna besöka museet. Under hösten lanserar Vasamuseet två nyproducerade förberedelsefilmer för elever med NPF samt ett digitalt skolprogram för elever som av olika skäl har svårt att fysiskt besöka museet. Filmerna och skolprogrammet har tagits fram och producerats av Vasamuseets pedagoger i nära samarbete med lärare i centrala särskilda undervisningsgrupper, så kallade CSU-grupper, på Högalidsskolan i Stockholm.

– Idén till filmerna kom från CSU-lärarna som såg att behovet fanns hos deras elever. Att vi under arbetet har kunnat bolla idéer och innehåll med CSU-lärarna har verkligen varit guld värt. De har bidragit med kloka synpunkter och förslag utifrån sin kunskap om elever som har stora behov av ramar och förutsägbarhet, säger Josefin Wellbring, museipedagog på Vasamuseet och ansvarig för utvecklingsarbetet.

Museibesök för alla i hela landet

Förberedelsefilmerna visar hur ett besök på museet kan gå till. Barnen får veta hur det ser ut, var de ska gå in och kan mentalt förbereda sig för vad som händer på museet. Lärarna i CSU-grupperna har deltagit i manusarbetet och betonade bland annat att pratet i filmen skulle vara enkelt och kortfattat för att det skulle vara lätt att förstå.

– Vi hoppas och tror att förberedelsefilmerna kommer att vara användbara för många elever, eftersom tydliga ramar och förutsägbarhet är något som barn och unga ofta mår bra av, säger Josefin Wellbring.

Det digitala skolprogrammet, som också är framtaget ihop med CSU-lärare, innehåller ett experiment och kan användas inom teknik- och historieämnet. Eleverna, som är i klassrummet, får med hjälp av museipedagogen på museet, ta reda på hur man redan på 1600-talet kunde bärga Vasas kanoner.

– För oss är det viktigt att alla i hela landet har likvärdig tillgång till kulturarvet. Om vi nu lyckas sänka trösklarna ytterligare för att ännu fler ska kunna ta del av Vasamuseets spännande skolutbud är vi väldigt glada, säger Josefin Wellbring.

Fakta: Vasamuseet och skolan

Vasamuseet erbjuder skolprogram för grundskolan inklusive förskoleklass, gymnasiet, studier på gymnasienivå och SFI samt anpassad grundskola och gymnasieskola. Alla skolprogram är kostnadsfria och går att boka på museets webbplats. Våra skolprogram kan anpassas efter elevernas behov.  

Att besöka museet är gratis för skolklasser.

Kontaktperson

Josefin Wellbring, museipedagog Vasamuseet, tfn 08-519 549 26, e-post josefin.wellbring@smtm.se

Presskontakt

Maria Skuldt, kommunikatör Vasamuseet, tfn 08-519 558 49, e-post maria.skuldt@smtm.se 

Till toppen