Vasamuseets Fred Hocker ny ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet

Fred Hocker, forskningsledare på Vasamuseet.
Anneli Karlsson, Statens maritima museer.

2016-11-16

Vid en högtidssammankomst den 15 november presenterade Kungliga Örlogsmannasällskapet sina nya ledamöter. En av dem är Vasamuseets Fred Hocker.


Kontakt

Vasamuseet:
Fred Hocker, forskningsledare Vasamuseet
tel: 08-519 548 06
e-post: fred.hocker@maritima.se

Martina Siegrist Larsson, informatör Vasamuseet
tel: 08-519 548 45
e-post: martina.siegrist.larsson@maritima.se


Kungl. Örlogsmannasällskapet:
Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet
tel. mobil: 0766-32 38 83
e-post: secretary@koms.se

Frågor & svar