Vasamuseets vänners pris 2013 tilldelas Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen

Ülle Tarkiainen och Kari Tarkiainen
Maimo Vellamäe

2013-11-05

Vasamuseets vänners pris 2013 tilldelas Kari Tarkiainen och Ülle Tarkiainen för boken Provinsen bortom havet: Estlands svenska historia 1561-1710.

I juni 1561 övertog Sverige staden Reval, nuvarande Tallinn, med omgivande
landsbygd vid Finska vikens södra kust. Inträdet på den baltiska scenen betydde
början på Sveriges stormaktstid. Den svenska tiden i Estland varade i 149 år
och tiden av svenskt välde har lämnat efter sig såväl synliga som osynliga band
mellan Estland och det forna moderlandet. Ändå är områdets svenska historia
relativt okänd i dagens Sverige och Finland. Provinsen bortom havet är
den första heltäckande presentationen av Estlands svenska tid för en svensk
publik. Läsaren kommer närmare Sveriges och Estlands gemensamma historiska
rötter och får en större förståelse för människor och händelser på skeppet
Vasas tid.

Fil dr Kari Tarkiainen är född 1938 och var tidigare Finlands riksarkivarie. Fil dr Ülle Tarkiainen är
född 1957 och verksam vid universitetet i Tartu, Estland.

Vasamuseets vänners pris om 35 000 kronor delas ut av föreningen Vasamuseets
vänner på Gustav Adolfsdagen som högtidlighålls årligen på Vasamuseet den 6 november.

För mer information:
Martina Siegrist Larsson, informatör, martina.siegrist.larsson@maritima.se, 08-519 548 45
Jenny Rosenius, redaktör, jenny.rosenius@maritima.se, 08-519 549 50


Frågor & svar