Vasas nya bultar blir del av utställning

Bultöverlämning ombord 170322
Bultöverlämning ombord 170322

2017-03-22

Ombord på skeppet Vasa överlämnas den 22 mars en bult, tillverkad för Vasa av Sandvik, till Länsmuseet Gävleborg. Bulten ska bli del av en utställning om järnets historia.

Ombord på skeppet Vasa överlämnas idag den 22 mars en bult, tillverkad för Vasa av Sandvik, till Länsmuseet Gävleborg. Bulten ska bli del av en utställning om järnets historia.

– Det är roligt och hedrande att det bevarandearbete som pågår på Vasamuseet genom bulten får vara en del av den nya utställningen som nu tar form på Länsmuseet Gävleborg. Det är spännande hur Vasamuseets och Länsmuseet Gävleborgs berättelser vävs samman genom vår samarbetspartner Sandvik, säger Vasamuseets chef Lisa Månsson.

Bulten i fråga är en specialkonstruerad höglegerad bult från Sandvik Materials Technology, av samma typ som de bultar som just nu ersätter bultarna från 1960-talet på Vasas skrov. Länsmuseet Gävleborg ska visa de specialtillverkade bultarna i en ny utställning som handlar om Järnriket Gästrikland och järnets historia från malm till stål.

– De bultar i avancerat stålmaterial som Sandvik utvecklat i samarbete med Vasamuseet för att bevara Vasa är mycket intressanta. Bultarna visar på hur långt stålindustrin kommit i sitt utvecklingsarbete, och här finns ju också en museal historia, säger Anders Wesslén, intendent, vid Länsmuseet Gävleborg.

När Vasa bärgades 1961 hade bultarna som ursprungligen höll ihop skeppet rostat bort. Nya bultar sattes in där nitarna tidigare suttit, men även de har rostat, vilket har varit ett stort problem. Vasamuseet och Sandvik har tillsammans utvecklat lösningen med specialkonstruerade, höglegerade bultar. I ett stort bultbytesarbete på Vasa ersätts de gamla 60-talsbultarna. Arbetet beräknas vara klart under 2017.

De nya bultarna är tillverkade i materialet Sandvik SAF 2707 HD™ och Sandvik SAF 2507™, som annars används till de mest krävande miljöerna inom olja- och gasindustrin. Bultarna är en kombination av avancerade duplexa rostfria stål och har dubbla egenskaper: dels en mycket hög beständighet mot korrosion, dels en exceptionell styrka som kan stödja vikten av Vasas 900 ton tunga skrov.

För ytterligare information och bilder, kontakta gärna:
Catrin Rising, kommunikatör
Telefon: 08-51 95 58 47.
E-post:catrin.rising@maritima.se

Till toppen