Vasas systerskepp Äpplet är hittat

Kanonport Äpplet (low)
Jim Hansson, Vrak/SMTM.

2022-10-26

Marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks, Vasamuseets systermuseum, har hittat vraket av örlogsskeppet Äpplet. Gustav II Adolf skrev 1625 under ett kontrakt för att bygga två stora örlogsfartyg – Vasa och Äpplet. Äpplet sjösattes 1629 och är byggt av samma skeppsbyggmästare som färdigställde skeppet Vasa ett år tidigare. Måttuppgifter, skeppstekniska detaljer, träprover och arkivunderlag bekräftar att det är Äpplet – Vasas systerskepp.

Vid flera tillfällen har marinarkeologer från Vrak – Museum of Wrecks tillsammans med marinen undersökt ett sund vid Vaxholm utanför Stockholm. I december 2021 upptäcktes där ett mycket stort fartygsvrak. Skeppssidorna låg delvis nedfallna på botten, men skrovet var i övrigt bevarat upp till ett undre kanondäck. I de nedfallna sidorna fanns kanonportar i två olika nivåer – det rörde sig alltså om ett örlogsskepp med två kanondäck. Både konstruktionerna och de kraftiga dimensionerna påminde om skeppet Vasa och hoppet om att hitta ett av Vasas systerskepp väcktes hos marinarkeologerna. Efter en andra, mer noggrann undersökning våren 2022 visade mått, konstruktionsdetaljer, träprover och arkivmaterial att Äpplet hade hittats.

Tidigare fynd var andra skepp

2019 hittade Vraks marinarkeologer två vrak vid Vaxholm som man trodde skulle kunna vara Äpplet. Men de undersökningar som sedan gjordes visade att det istället var Apollo och Maria, två medelstora skepp från 1648. Marinarkeologerna gav inte upp utan fortsatte att leta.

Ny kunskap och historia

Att Vraks marinarkeologer nu är säkra på att de hittat Vasas systerskepp Äpplet ger ny och viktig kunskap i utvecklingen av svenskt kulturarv och skeppsbyggeri, då det först nu är möjligt att undersöka skillnaderna mellan Vasas och Äpplets konstruktioner.

- Det här kommer hjälpa oss förstå hur de stora krigsskeppen utvecklades från det instabila Vasa till sjödugliga bjässar som kunde behärska Östersjön – en avgörande faktor för Sveriges framväxt som stormakt på 1600-talet, berättar Patrik Höglund, marinarkeolog.

Pågående undersökningar

Marinarkeologerna från Vrak undersöker vrak efter örlogsskepp på flera platser längs Sveriges kuster. Undersökningarna sker inom forskningsprogrammet ”Den glömda flottan”, som utförs i samarbete mellan Centrum för maritima studier (CEMAS) vid Stockholms universitet, Vrak/Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) och Museiverket i Finland. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Det råder totalt dykförbud i området där vraket ligger!

Om Äpplet

Gustav II Adolf skrev 1625 under ett kontrakt för att bygga två stora örlogsfartyg – Vasa och Äpplet. Knappt ett år efter Vasas förlisning 1628 var Äpplet färdigbyggt. Konstruktör var Hein Jakobsson, samma skeppsbyggmästare som färdigställde skeppet Vasa. Han insåg att Vasa hade fel proportioner redan innan hon sjösattes vilket skulle kunna leda till instabilitet. Äpplet byggdes därför bredare än Vasa, men blev ändå inget lyckat fartyg. Det var problematiskt att bygga stora örlogsskepp med flera kanondäck.

När Sverige 1630 gick in i det 30-åriga kriget fanns Äpplet i armadan som seglade mot Tyskland. Skeppet dömdes ut i december 1658 och året efter sänktes Äpplet vid Vaxholm. 

Läs mer på vrak.se och på DigitaltMuseum.

Arbete både under och över vattenytan

Vraks marinarkeologer har dykt för att identifiera Äpplet och därefter studerat uppgifter de fått fram på land. De har:

  • Mätt upp bland annat däcksbalkar, för att bedöma storleken och kunna återskapa formen på skeppet.
  • Samlat in material för att skapa 3D-modeller.
  • Tagit träprover, för att få veta var virket växt och när det höggs (dendrokronologi).
  • Studerat arkivmaterial, som gett utgångspunkt för dateringar och måttuppgifter och fakta om Äpplets levnadshistoria.
  • Studerat skeppet Vasa och andra örlogsskeppsvrak för att hitta likheter och skillnader i detaljer och byggnadssätt.

Kontaktpersoner

Frågor om dykningarna och resultaten:

Jim Hansson, marinarkeolog Vrak – Museum of Wrecks, telefon +46 (0)8 519 549 22, e-post jim.hansson@smtm.se

Patrik Höglund, marinarkeolog Vrak – Museum of Wrecks, telefon +46 (0)8 519 548 74, e-post patrik.hoglund@smtm.se

Övriga frågor:

Martina Siegrist Larsson, informatör Vasamuseet, telefon +46 (0)8 519 548 45, e-post martina.siegrist.larsson@smtm.se

Cecilia Eriksson, kommunikatör Vrak, telefon +46 (0)8 519 558 43, e-post cecilia.eriksson@smtm.se

Bilder och filmer:

Vasamuseet - Pressrum

Vrak - Pressrum

Frågor & svar