Vi vann Sveriges modernaste myndighet 2023

Sveriges modernaste myndighet 2023
Natalie Greppi

2023-11-22

Vasamuseet, Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vrak – Museum of Wrecks och Järnvägsmuseet är alla en del av Sveriges modernaste myndighet 2023 – Statens maritima och transporthistoriska museer, SMTM. Utmärkelsen delades ut vid Kvalitetsmässan i Göteborg den 21 november.

– Jag är naturligtvis glad och stolt över vår myndighet och alla våra engagerade medarbetare som gjort detta möjligt. Vi ställde upp i tävlingen av flera skäl.  Vi vet att vi inom flera områden ligger långt fram och att vi lagt en robust bas för att kunna vara flexibla och anpassa vårt arbete även under svåra omständigheter, vilket blev tydligt under pandemin då vi fick stänga våra museer och därmed tappade halva vår intäkt över en natt. Vi har sedan dess arbetat hårt för att återuppbygga och samtidigt fortsätta utveckla vår verksamhet, säger överintendent Lars Amréus och fortsätter: 

– Att delta i tävlingen innebär också ett tillfälle att stanna upp och reflektera över våra styrkor och utvecklingsbehov och hur vi vill arbeta framåt. Vi såg även det här som en möjlighet att slå hål på några av de fördomar som vi ibland möter, att museer är lite mossiga och inte hänger med.

Ett modernt arbetssätt, en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet och förmåga att utnyttja den senaste tekniken
Civilminister Erik Slottner delade ut priset och läste upp juryns motivering:

Statens maritima och transporthistoriska museer är en myndighet som arbetar med vår historia och för att bevara och utveckla kulturarvet. Trots det är SMTM en myndighet med blicken riktad mot framtiden och omvärlden. Ett modernt arbetssätt och en tydlig inriktning i hållbarhetsarbetet, förmågan att utnyttja den senaste tekniken för att utveckla tillgången till och kunskapen om det svenska kulturarvet, tillsammans med förmågan att lösa även oväntade utmaningar gör SMTM till Sveriges modernaste myndighet. I en orolig tid har SMTM visat på nya möjligheter i mötet mellan civil beredskap och vården av kulturarvet, såväl i Sverige som i Ukraina.

SMTM var finalist tillsammans med fyra andra myndigheter: Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen, Integritetsskyddsmyndigheten och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Att delta i tävlingen har varit en lärorik process, inte minst att få möta och inspireras av de andra finalisterna. Vi har olika förutsättningar men ingår alla i den statliga familjen med en gemensam värdegrund och ett genuint intresse av att lära av varandra, säger Lars Amréus.

Om ”Sveriges modernaste myndighet”
Sveriges modernaste myndighet är en utmärkelse som delas ut av Kvalitetsmässan i samarbete med fackförbunden Saco-s och ST. Sverige har 343 statliga myndigheter som arbetar för att medborgare och företag ska få en bra och effektiv service och alla kan delta i tävlingen.

Juryn, ledd av ordförande Natasa Ristic Davidson, statssekreterare vid Finansdepartementet, har bedömt myndigheterna utifrån fyra kriterieområden:

  • Rättssäkerhet och effektivitet
  • Ledar- och medarbetarskap
  • Förnyelse och innovation
  • Hållbar utveckling

Kontaktperson
Lars Amréus, överintendent SMTM, telefon 0730-89 88 61, e-post lars.amreus@smtm.se

Presskontakt
Maria Skuldt, kommunikatör SMTM, telefon 0734-01 31 95, e-post maria.skuldt@smtm.se

Frågor & svar