För alla hjärtan som bultar för Vasa finns en unik möjlighet att bli ägare till en bult som suttit i skeppet efter bärgningen. Pengarna går oavkortat till arbetet med att byta ut Vasas stöttning för att kunna bevara skeppet för framtiden.

Nygamla bultar

När Vasa bärgades år 1961 – efter 333 år på botten – hade de ursprungliga nitarna som höll ihop skrovet rostat bort. Nya stålbultar slogs i för att skeppet skulle kunna hålla samman och bärgas. Efterhand rostade de tusentals bultar som sattes in i skrovet i samband med bärgningen, vilket både försvagade dem och frigjorde järn som orsakade kemiska reaktioner med Vasas trä. Bultarna från 1960-talet har därför bytts ut mot nya rostfria bultar som är specialkonstruerade för Vasa och som ska hålla i minst 150 år.

Bultarna som togs ur skeppet lades i stora trälådor på museet. En dag kom en av museets timmermän på idén att låta några utvalda bultar få nya ägare.

– Vi undersökte då om det var möjligt att använda dem i vårt insamlingsarbete för projektet Stötta Vasa. Det är väldigt roligt att idén nu blir verklighet, säger Katarina Litzén, ansvarig för fundraising och externa relationer på Vasamuseet.

Efter att knappt 200 av de gamla bultarna tagits om hand av Vasamuseet och restaurerats finns de nu i Vasamuseets butik, fint förpackade i ett specialgjort etui. För att bli ägare till en av de unika bultarna som hållit skeppet samman i 60 år gör man en donation på 11 500 kronor.

Alla pengar Vasamuseet får in från bultarna och övriga donationer går oavkortat till det viktiga arbetet med att byta ut Vasas stöttning för att kunna bevara skeppet för framtiden.

Vill du bli ägare till en bult?

Bultarna finns i Vasamuseets butik. Vid frågor, eller om du vill beställa och få en bult hemskickad (frakt tillkommer), kontakta butiken via e-post: butiken.vasa@smtm.se