Vasamuseet tar tacksamt emot donationer till Vasas nya stöttning från utlandet.

Alla större donationer till Vasamuseet genomgår en rutinmässig kontroll för att säkerställa att gåvan överensstämmer med Vasamuseets etiska riktlinjer.

IBAN: SE32 6000 0000 0003 7334 5011
BIC/SWIFT CODE: BIC: HANDSESS

Om du har tankar eller frågor kring möjligheten att donera från utlandet och vill komma i direkt kontakt med Vasamuseet så kan du kontakta Katarina Litzén, ansvarig Fundraising & External Relations.