Här hittar du vanliga frågor och svar om projektet Stötta Vasa. 

  • Varför behöver Vasa ny stöttning?

Skeppet vilar sedan bärgningen i samma stödvagga. Skeppet klarar inte att bära sin egen vikt eftersom kemisk nedbrytning av träet har medfört att skrovet tappat mycket av sin styrka. Vi ser idag deformationer i skrovet samtidigt som skeppet som helhet rör sig alltför mycket. Det är små rörelser men på lång sikt kan de få stora konsekvenser. För att bibehålla skeppets form och minimera rörelser och risk för sprickbildning måste Vasa därför få en ny stöttning som kan säkra bevarandet av skeppet på lång sikt.

  • Hur blir den nya stöttningen?

Vasas nya stöttning blir i form av en ny yttre stödvagga och ett inre skelett, allt i stål. Den kommer se till att skeppet håller sin befintliga form och att skrovets rörelser bromsas så att risken för sprickbildningar minskar. Den ska också kunna justeras efter hand om det behövs.

  • Hur ser tidsplanen ut? 

Projektet Stötta Vasa har arbetat med forskning, ritningar och mätningar under många år och går nu in i en fas där allt detta ska realiseras. Detta kommer att ta flera år att få på plats. Den nya stöttningen kommer att ta flera år att få på plats. Planen är att bli klara till år 2028 när skeppet Vasa fyller 400 år.

  • Kommer museet vara öppet under ombyggnationen?

Ja, Vasamuseet planerar inte att stänga under arbetet. De arbeten som stör mycket planeras ske under den tiden på dygnet när museet är stängt, och inget arbete planeras ske under högsäsong (juni-augusti).

Kontakta oss

Vill du ge en större donation, är du intresserad av företagspartnerskap, eller har du frågor kring olika sätt att stötta Vasa ekonomiskt? Kontakta Katarina Litzén, ansvarig Fundraising & External Relations.